Home

infoJH-OV2Deze website wil als een soort verzamelsite een informatiebaken zijn voor alle betrokkenen bij de jeugdhulp (voornamelijk in Oost-Vlaanderen). Hierbij willen we op de eerste plaats de jeugdhulp die gevat is door het Vlaamse decreet Integrale Jeugdhulp in kaart brengen. Maar tevens willen we ook aandacht geven aan de jeugdhulpverlening die aangeboden wordt in de zogenaamde ‘belendende’ sectoren in (Oost-)Vlaanderen. Dit laatste is de jeugdhulp die niet gevat is door het Vlaamse decreet, zoals bv. specifieke eerstelijnshulpverlening of de federaal erkende kinder- en jeugdpsychiatrische jeugdhulp, enz. …

Het doel is aan de verwijzers, aanmelders, MDT’s, jeugdhulpregisseurs, … een middel aan te bieden om hun kennis van de jeugdhulpaanbieders breed en diep te maken zodat ze met ‘kennis van zaken’ aan cliënten (minderjarigen en hun ouders) jeugdhulpaanbod gepast kunnen linken met de hulpvragen.

Als bij een eerste vraag tot hulp reeds een tamelijk adequaat perspectief aangeboden wordt, dan komt dit de effectiviteit van de jeugdhulp ten goede.

cropped-STENT-OVL.gifDeze infojeugdhulp-site werd initieel opgezet vanuit STENT Oost-Vlaanderen. Sinds de Stent-OVL-werking op de IROJ-zitting van september 2016 werd opgegeven, op vraag van de Stuurgroep van Stent-OVL, wordt deze site bijgewerkt met medewerking met medewerking van het Dagcentrum De Twijg uit Gent.

Als er problemen zijn met het gebruik van deze website of als er foute links zijn, of onjuiste informatie gegeven wordt, gelieve dan contact te nemen met de LOGO-Twijg-2015-groenwebmaster: dagcentrum@twijg.be.

Hierbij willen wij iedereen, werkzaam in de Oost-Vlaamse (jeugd)hulp, uitnodigen bijdragen te leveren om elke vernieuwing in de jeugdhulp (in Oost-Vlaanderen) mee te delen, om inhoudelijke verbeteringen aan de site te geven, om (jeugdhulp)suggesties te doen, om kritisch mee te denken en verbeteracties aan te reiken. De jeugdhulpverlening heeft immers nood aan grote afstemming en bereidwillige synergie.

Webmaster: Marc Bittremieux
Laatste aanpassing van deze pagina: 28/10/2016

 

 

 

3 thoughts on “Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.