BJB gaat rechtstreeks

Tot eind 2014 is de sector Bijzondere jeugdbijstand niet rechtstreeks toegankelijke geweest. Met de invoering van de modulaire omschrijving van de jeugdhulp in de Bijzondere Jeugdbijstand werd het mogelijk om die hulpverleningsexpertise ook rechtstreeks in te zetten. Immers 30 % Read More …

Jeugdhulp… ja ? ja ! ja …

Je hoort het wel eens zeggen: ‘Allemaal goed en wel… en is het nu beter met de jeugdhulp nu de jeugdhulp integraal gemaakt is. Werkt het nu vlotter met de Intersectorale Toegangspoort…?’ Heb je bedenkingen – zowel negatieve oprispingen en Read More …

Info over verontrusting

Verontrusting, maatschappelijke noodzaak … een zorg waarvoor elke jeugdhulpaanbieder en elke jeugdhulpverlener alerte aandacht moet geven. Verwaarlozing, mishandeling, verwenning, … we zijn er allen samen verantwoordelijk voor. Maar zo simpel ligt dat niet ! Klik eens door naar deze prezi-link Read More …

Hallo jij !

Welkom op deze site van infojeugdhulp. Deze site richt zich naar alle betrokkenen in de jeugdhulp (met focus op Oost-Vlaanderen). Minderjarigen, ouders, participatiegroepen, begeleiders, verwijzers, aanmelders, jeugdhulpaanbieders, MDT’s, jeugdhulpregisseurs, politie en parket, beleidsmakers, … kortom ieder die kinderen en jongeren een Read More …