BJB gaat rechtstreeks

Tot eind 2014 is de sector Bijzondere jeugdbijstand niet rechtstreeks toegankelijke geweest. Met de invoering van de modulaire omschrijving van de jeugdhulp in de Bijzondere Jeugdbijstand werd het mogelijk om die hulpverleningsexpertise ook rechtstreeks in te zetten. Immers 30 % van de jeugdhulp van de Bijzondere Jeugdbijstand moest decretaal rechtstreeks toegankelijk worden. Die kaart is getrokken en wordt nu uitgespeeld.

Begin 2015 creëerde Jongerenwelzijn verschillende typemodules “contextbegeleiding”: een aantal worden rechtstreeks toegankelijk. Ook de typemodule ‘Dagbegeleiding in groep’ is rechtstreeks toegankelijk gemaakt.
We sommen ze hier voor je op, elders op deze site leggen we je de verschillen uit:

Rechtstreeks toegankelijke modules

  • Contextbegeleiding – laagintensief (= minimaal 1 uur per week)
  • Contextbegeleiding – regulier (= minimaal 2 uur per week)
  • Kortdurende krachtgerichte Contextbegeleiding (voorheen: Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering)
  • Contextbegeleiding in functie van crisis (crisishulp aan huis)
  • Dagbegeleiding in groep

Niet alle modules ‘Contextbegeleiding’ zijn rechtstreeks gemaakt. We geven hier de niet rechtstreeks toegankelijk gebleven typemodules weer:

  • Contextbegeleiding – kortdurend intensief
  • Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
  • Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) (CIG-module)
  • Crisisbegeleiding (op verwijzing van het crisismeldpunt)
  • Crisisinterventie (op verwijzing van het crisismeldpunt)

Rechtstreeks …?

In 2014 heeft daartoe in de Bijzondere Jeugdbijstand een grote transitie plaats gevonden. Voor Oost-Vlaanderen betekent dit dat van alle modules die erkend zijn, het merendeel van de modules ‘Contextbegeleiding’ rechtstreeks toegankelijk werden… wat ongeveer overeenkomt met 50% van alle modules.

Maar… in de werkelijkheid blijkt het toch anders te lopen. Immers, alle modules ‘verblijf’ (van de residentiële voorzieningen) moeten altijd gekoppeld zijn aan een module contextbegeleiding. Hierdoor zullen vele rechtstreeks toegankelijke modules ‘contextbegeleiding’ gekoppeld aan die niet-rechtstreeks toegankelijke modules ‘verblijf’ in realiteit niet rechtstreeks toegankelijk ingezet worden.

Ondanks deze ‘koppeling’ worden zo toch meer dan 30% van alle modules in realiteit effectief rechtstreeks toegankelijk, want een opgelegde norm was in het decreet Integrale Jeugdhulp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.