Crisisconsult

Naast vraagverheldering hoort het geven van consult tot de opdracht van het crisismeldpunt

 • Vraagverheldering: om een correcte inschatting te maken van de crisissituatie en de nood aan onmiddellijke hulp, dient er een vraagverheldering te gebeuren. Centraal hierin is de vraag wat er nu gebeurd is waardoor onmiddellijke hulp noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast wordt er gevraagd of er al hulpverlening betrokken is en of er een netwerk is waar beroep op gedaan kan worden. Doorheen het proces van vraagverheldering wordt getracht om via consult de minst ingrijpende tussenkomt afdoende te maken om de situatie terug vlot te trekken.

 • Crisisconsult: Iedere dienst- en hulpverlener, cliënt of derde kan contact opnemen met het crisisteam voor consult over of overleg rond een concrete crisissituatie. Op die manier trachten we de aanmelder handvaten aan te bieden om zelf verder aan de slag te gaan met de crisissituatie.

  Soms is crisisconsult afdoende en kan de hulpvrager zelf terug verder met de situatie of werd hij/zij toegeleid naar een gepast hulpaanbod.
  In andere gevallen kan er verwezen worden naar crisishulp in het CAW.

   

  Merk op

  Deze consultfunctie van het crisismeldpunt is een andere consultfunctie dan die van het OCJ als gemandateerde voorziening bij het optreden van het OCJ bij jeugdhulp met maatschappelijke noodzaak.

 

Bron: http://www.cawoostvlaanderen.be/crisishulp-professionals
Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 02/05/2016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.