Crisisverblijf

Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt – kortdurend)

Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden. Om een crisissituatie het hoofd te bieden, wordt er ‘kort op de bal’ gespeeld en ligt de intensiteit van het aantal contacten hoog. Een gezinsmedewerker heeft gemiddeld zes contacturen per week in of met het gezin (voornamelijk rechtstreekse contacten, een klein aandeel telefonische contacten). Daarnaast spenderen gezinsmedewerkers per begeleiding gemiddeld acht uur aan aanvullend overleg (intern en extern). Huisbezoeken worden gepland naargelang van de behoeften van het gezin. Het aantal huisbezoeken en de duur ervan variëren gedurende het verloop van de begeleiding.

Kenmerken

2 weken lang 24/24 – tot de leeftijd van 17 jaar

Acties bij crisisverblijf Omschrijving van de actie
Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke verzorgingsmogelijkheden aanbieden

Organisatorische randvoorwaarden bij crisisverblijf
Verwijzing vanuit het crisismeldpunt Crisisopvang kan pas worden ingezet op verwijzing van het crisismeldpunt.
Betrokkenheid aanmelder De aanmelder blijft maximaal betrokken tijdens de crisisjeugdhulp.

Merk op:

Jongerenwelzijn vraagt aandacht voor het feit dat het inzetten van de module kortdurend crisisverblijf geen impact heeft op de kinderbijslag en bijgevolg niet gemeld mag worden aan de kinderbijslagfondsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.