Disclaimer & Privacy

Deze website http://www. infojeugdhulp.be is een privé-initiatief, onder het opzet van STENT – Oost-Vlaanderen, om de kennis van de jeugdhulp in Oost-Vlaanderen te verbreden en te verdiepen. Deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

1. Inhoudelijke bundeling van informatie verworven op andere websites.

Heel wat inhoudelijke informatie is geplukt van websites van jeugdhulpsectoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het decreet ‘Integrale jeugdhulp’. Als portaalsite wil deze site de veelheid aan gegevens bundelen op één plek of links verzamelen die naar die sectoreigen informatie verwijzen. Indien iemand, een sectorverantwoordelijke of -medewerker, een webmaster, … bezwaar heeft tegen het verzamelen van informatie (al dan niet in gewijzigde tekstvorm) mag altijd contact opgenomen worden met de webmaster. In onderling akkoord wordt de inhoud gewijzigd of  verwijderd (mits het behoud van een link naar de sectorale informatie).

2. Als vrijwaringsclausule benadrukken we het volgende:

 • “Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.
 • “Al streven wij naar zo correct mogelijke gegevens en informatie, wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld”.
 • “Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.

3. Beheer van de website

De webmaster, met ruggensteun van Stent-OV, behoudt het recht om blogthema’s en/of reacties te weigeren:

 1. thema’s die niet relevant zijn (met betrekking tot de informatie over jeugdhulp in (Oost-)Vlaanderen),
 2. inhoud die oncontroleerbaar beschuldigend is, die belasterend, beledigend, fulminerend, eerrovend, schunnig, seksistisch is, die extremistisch, racistisch en/of discriminerend is,
 3. inhoud met woorden of zinnen in hoofdletters geschreven,
 4. anonieme reacties.

Anonieme reacties kunnen wel geplaatst worden als bij het begin van de reacties uitdrukkelijk om anonimiteit gevraagd wordt en anonimiteit door de webmaster (of bureau van STENT) geoorloofd is. Reacties met vragen naar anonimiteit, die geweigerd worden, zullen niet gepubliceerd worden. Eventueel kan tussen reactieschrijver en webmaster gecommuniceerd worden, maar dit laatste is niet eindeloos.

4. Wat de privacy betreft:

Om deel te nemen aan de blogs en reacties, worden minimaal persoonsgegevens verzameld. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Wij geven je daarbij de volgende garanties:

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren;
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
 • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend;
 • Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

5. Klachtenprocedure

Klachten kunnen steeds aan de webmaster of aan de voorzitter van STENT gezonden worden. Klachten die anoniem of onder een valse naam verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk. Minimaal moeten naam, voornaam, email-adres en adres opgegeven worden. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

Een weigering van een klacht wordt per email gemotiveerd.

 

Laatste aanpassing: 26/12/2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.