Huizen van het Kind

‘Huizen van het Kind’ zijn ankerpunten binnen het aanbod rond preventieve gezinsondersteuning. Als ankerpunt met één of meerdere inlooppunten en diverse contactmogelijkheden kunnen ouders er terecht voor allerlei kleine en grote vragen op het domein van de preventieve gezondheidszorg, opvoeding en/of het psychosociale noden.

Huizen van het Kind worden zo verzamelplaatsen van aanbod op het vlak van preventieve gezinsondersteuning onder een zelfde naam/logo waardoor de zichtbaarheid van het aanbod voor ouders verhoogd wordt, maar kan verschillen van gemeente tot gemeente, wijk tot wijk (afhankelijk van de lokale behoeften en dynamieken).

Huizen van het Kind verbinden minstens het door Kind & Gezin gesubsidieerde aanbod en zoekt vandaaruit aansluiting (waar kan ook fysiek) op het andere aanbod op het vlak van preventieve gezinsondersteuning en het bredere ondersteunende gezinsbeleid.

Meer informatie vind je op:

De Oost-Vlaamse ‘Huizen van het Kind’ vind je hier: Huizen van het Kind

Het realiseren van een Huis van het kind in elke gemeente is een groeifase. Het kaartje toont de spreiding van de Huizen van het Kind op 01/09/2016. 

huizenvhkind-2016-09-01


Deze pagina werd aangepast op 16/09/2016.
Bron: Info op het IROJ-OV van 16/09/2016 en de websites van Huizen van het Kind en EXPOO.