Organisatie IJH in Oost-Vlaanderen

Header-InfoJH-1

Het jeugdhulpaanbod in Oost-Vlaanderen is erg divers en is de regionale invulling van het jeugdhulpaanbod zoals dat in heel Vlaanderen georganiseerd wordt. Het varieert van een laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot een erg intensieve, ingrijpende en niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening. Die jeugdhulp wordt in belangrijke mate georganiseerd door zes verschillende sectoren:

Agentschap Jongerenwelzijn (de Centra voor Integrale Gezinszorg zijn recent ondergebracht bij het Agentschap Jongerenwelzijn), Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap.

De jeugdhulp in Vlaanderen bestaat zowel uit rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) als uit niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulp die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar de cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning, … te vragen. Zo kan hij steeds terecht bij hulpverleners uit de ‘brede instap’:

  • Huisartsen, leerkrachten, politie, ziekenhuizen, OCMW’s, sociale huizen, …
  • De inloopteams en preventieteams van Kind en Gezin;
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB);
  • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongeren Adviescentra (JAC).
  • Diensten voor pleegzorg voor ondersteunende pleegzorg (weekends en vakanties, kortdurend)

Andere diensten zijn meer gespecialiseerd in bepaalde probleemgebieden, maar zijn ook voor iedereen toegankelijk (de probleemgebonden diensten):

  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG);
  • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG);
  • Rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding (mobiele begeleiding) en Diensten Ondersteuningsplan (DOP) van het VAPH;
  • Rechtstreeks toegankelijke ‘contextbegeleiding’ en ‘dagbegeleiding in groep’ erkend door het agentschap Jongerenwelzijn.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met de tussenkomst en het akkoord van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief.

Naast de opdeling tussen RTJ en NRTJ, en de opstart van de intersectorale toegangspoort, is het hulpverleningsaanbod in Vlaanderen ook gemoduleerd. Het hulpaanbod van alle hulpverleningsinstanties wordt daarvoor op eenzelfde manier omschreven: waar wordt het aangeboden, voor welke doelgroep … Een module is dus een pakket van jeugdhulp dat een voorziening afzonderlijk aan een cliënt kan aanbieden. Doorgaans kunnen modules ook gecombineerd worden ingezet.
Alle beschikbare jeugdhulp (zowel RTJ als NRTJ) werd in dergelijke modules omgezet.

 

Bron: www.kennisplein.be 
Laatste aanpassing van deze pagina: 22/05/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.