R. om klacht in te dienen

Elke minderjarige heeft het recht om een klacht in te dienen over

 • de hulp die hij krijgt;
 • de leefomstandigheden in een instelling;
 • het feit dat zijn rechten niet nageleefd worden.

Ook u als ouder of opvoedingsverantwoordelijke kunt daarover een klacht indienen.

 • Stap 1
  Een minderjarige, ouder en/of opvoedingsverantwoordelijke met klachten, kan daarover praten

  • met zijn hulpverlener;
  • met een collega van die hulpverlener;
  • met de overste van die hulpverlener.

  Stap 2
  Wie tijdens stap 1 geen gehoor vindt, kan gebruik maken van de klachtenregeling van de organisatie die hem helpt. Veel organisaties hebben op eigen initiatief zulke regeling. Instellingen en CLB’s zijn daartoe verplicht. Vraag hen er naar!

  Stap 3
  Voldoet de interne klachtenregeling niet? Dan kan de minderjarige, ouder en of opvoedingsverantwoordelijke beroep doen op een externe klachten- of ombudsdienst. In het onderstaande kader staan de verschillende diensten op een rij. U kunt ze altijd telefoneren of een e-mail sturen.

  • Kind en Gezin
   Klachtendienst Kind en Gezin
   T 02 533 14 14 – E klachtendienst@kindengezin.be
  • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
   De lokale ombudspersoon waarbij u terecht kan met klachten met betrekking tot de Centra Geestelijke Gezondsheidszorg vindt u via www.ombudsfunctieggz.be
  • Bijzondere Jeugdbijstand, Intersectorale Toegangspoort, Jeugdrechtbank en Ondersteuningscentrum Jeugdzorg.
   Jo-Lijn, de informatie- en klachtenlijn van Jongerenwelzijn
   T 0800 900 33 (anoniem en gratis) – E jo-lijn@jongerenwelzijn.be
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
   Voorlichtings- en ombudsdienst
   T 02 225 85 00 – E klachten@vaph.be
  • AWW (Algemeen Welzijnswerk) en CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding)
   Deze diensten behandelen hun klachten altijd intern. Indien dit geen oplossing oplevert, kan een minderjarige altijd contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat.
  • Kinderrechtencommissariaat
   Ombudsdienst
   T 0800 208 08 – E klachtenlijn@kinderrechten.be
   Ook wie elders geen gehoor krijgt, kan altijd bij het Kinderrechtencommissariaat terecht met klachten.

 

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 22/07/2016.
Info naar de overheidsbrochure 'De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp'(02/2014).