R. het belang vd MJ centraal te laten stellen

Het belang van de minderjarige

Wie kinderen opvoedt, maakt voortdurend keuzes. Zeker wanneer er problemen zijn, is het niet altijd gemakkelijk om een beslissing te nemen. Je moet voor- en nadelen afwegen en het is niet altijd meteen duidelijk waar je rekening mee moet houden.
Ook hulpverleners moeten vaak moeilijke afwegingen maken wanneer ze hulp op maat proberen te bieden. Het decreet Rechtspositie zegt dat ‘het belang van de minderjarige’ altijd voorop moet staan wanneer ze keuzes maken. Ook wanneer er sprake zou zijn van een belangenconflict tussen ouders en kinderen, moeten hulpverleners binnen de integrale jeugdhulp voorrang geven aan het belang van het kind.
Wat juist ‘het belang van de minderjarige’ is, hangt vaak af van de situatie. Blijft een jongere bijvoorbeeld beter thuis wonen of niet? Hij kan daarover van mening verschillen met zijn ouders of met hulpverleners. Die kunnen het onderling ook oneens zijn, en soms is er zelfs sprake van een echt conflict. De hulpverlener moet dan een keuze maken in het belang van de minderjarige. Hij moet daarvoor verschillende dingen tegenover elkaar afwegen:

  • de bekwaamheid van de minderjarige, zijn leeftijd en rijpheid;
  • of er sprake is van een noodsituatie;
  • de mening van de minderjarige zelf;
  • de mening van zijn ouder(s);
  • eventueel de mening van de opvoedingsverantwoordelijke(n);
  • het belang van de minderjarige tegenover dat van de volwassenen die hem opvoeden.

Wanneer de hulpverlener een beslissing neemt die tegen de mening van de
minderjarige ingaat, moet hij dat verantwoorden in het dossier.

Deze pagina is geplaatst op 22/07/2016.
Info naar de overheidsbrochure 'De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp'(02/2014).