R. op hulp

Recht op hulp

Een minderjarige die hulp nodig heeft, moet die ook krijgen om zijn welzijn, zijn gezondheid en zijn verdere ontplooiing te bevorderen. Tijdens de hulp behoudt hij al zijn andere rechten. Zo moet hij bijvoorbeeld naar school kunnen blijven gaan en zijn vrije tijd zinvol kunnen doorbrengen.
Een hulpverlener die zichzelf niet geschikt vindt om de juiste hulp te bieden, moet iemand zoeken die wel geschikt is. Wanneer een jongere niet in staat is om zelf hulp te vragen, kunnen zijn ouder(s) of de volwassene die voor zijn opvoeding instaat dat doen. Ook wanneer u vindt dat dat voor uw kind echt nodig is, kunt u beroep doen op jeugdhulp.

  • Met een kindje dat heel slecht slaapt of moeilijk eet, kunt u terecht bij Kind en Gezin.
  • Maak u zich zorgen over uw puber, maar vindt die zelf dat er niks aan de hand is? Dan kunt u hulp vragen aan een Centrum Algemeen Welzijns-werk (CAW).

Het recht op hulp geldt enkel als die hulp ook beschikbaar is. Soms ligt de gepaste hulp niet binnen handbereik. Niet alle diensten hebben overal in Vlaanderen een aanbod. Instellingen zijn soms volzet en hebben wachtlijsten. Wie hulp zoekt, moet daar rekening mee houden.

Deze pagina werd geplaatst op 22/07/2016.
Info naar de overheidsbrochure 'De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp'(02/2014).