R. op respect voor het gezinsleven

Een minderjarige heeft altijd het recht om bij zijn ouders te blijven wonen, tenzij dit niet in zijn belang is.

  • Soms valt de opvoeding van de kinderen te zwaar voor de ouders. Zij kunnen vragen om de kinderen in een pleeggezin of in een instelling te plaatsen. De ouders blijven wel altijd de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.
  • Sommige ouders verwaarlozen of mishandelen hun kind. Dan is het niet altijd ‘in het belang van het kind’ om thuis te blijven wonen.

Een minderjarige die ‘bekwaam’ is, moet akkoord gaan met een plaatsing. Hij kan niet uit zijn gezin worden weggehaald zonder zijn instemming. Dat kan wel als de jeugdrechter dat beslist.

Een minderjarige die in een pleeggezin of een instelling verblijft, heeft recht op persoonlijk contact met zijn ouders, broers en zussen en met vrienden. Een geplaatst kind heeft altijd het recht te weten hoe het met zijn ouders en broers of zussen gaat.

Wanneer een pleegkind niet meer bij de pleegouders woont, mag het er wel nog altijd op bezoek gaan. Minderjarigen die zonder hun ouders in België verblijven, hebben recht op ondersteuning om naar hun familie te zoeken.

Het recht op persoonlijk contact is niet absoluut. De hulpverlener kan uitzonderlijk een minderjarige verbieden om iemand te zien als hij vindt dat dit in het belang van het kind is.
Een voorbeeld:

  • De negenjarige Marco heeft wekelijks contact met zijn mama. De laatste tijd is zij regelmatig dronken wanneer ze op bezoek komt in de instelling. Bij een volgend voorval laat de begeleider, in het belang van Marco, het bezoek niet doorgaan. Hij noteert dit in het dossier en motiveert zijn beslissing zowel naar Marco als naar zijn moeder.

Recht op respect voor het gezinsleven betekent ook dat u als ouder recht hebt op ondersteuning en begeleiding. Dat geldt ook als uw kind geplaatst wordt. U blijft immers de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van uw kind. Ook opvoedingsverantwoordelijken hebben natuurlijk recht op ondersteuning en begeleiding. Ze hebben hierbij o.a. recht op respect van hun eigen waarden en hun eigen opvoedingsstijl.

Deze pagina is geplaatst op 22/07/2016.
Info naar de overheidsbrochure 'De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp'(02/2014).