R. op zakgeld

Een minderjarige die in een instelling woont, heeft recht op zakgeld. Het gaat om een bedrag dat vrij besteed kan worden door de minderjarige. De Vlaamse overheid betaalt dat zakgeld. Hoeveel iemand krijgt, ligt vast. Wie wil weten welke regeling voor zijn kind geldt, vraagt er best naar in de instelling zelf.

Minderjarigen die verblijven in de Bijzondere Jeugdzorg, én minderjarigen die opgevangen worden binnen de sector VAPH (ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of verwijzing door de Toegangspoort), met uitzondering van minderjarigen in de pleegzorg, én minderjarigen die minstens 1 maand in een CKG verblijven, hebben in 2014 recht op een gelijkaardig zakgeld: (we geven hier de bedragen uit 2014)

  • minderjarigen van 6 tot 8 jaar: 5,92 euro per maand;
  • minderjarigen van 8 tot 12 jaar: 11,97 euro per maand;
  • minderjarigen van 12 tot 14 jaar: 23,57 euro per maand;
  • minderjarigen van 14 tot 16 jaar: 35,36 euro per maand;
  • minderjarigen van 16 tot 18 jaar: 47,15 euro per maand;
  • minderjarigen van 18 tot en met 20 jaar: 58,97 euro per maand.
Deze pagina is laatst bijgewerkt op 22/07/2016.
Info naar de overheidsbrochure 'De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp'(02/2014).