Intersectorale Toegangspoort

AJWDe intersectorale toegangspoort (ITP) beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De toegangspoort wordt regionaal (= provinciaal) georganiseerd en bestaat uit twee onafhankelijk werkende teams: een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie

Aanmelden bij de ITP gebeurt via een jeugdhulpaanbieder door middel van een digitaal A-document (aanvraag-document). Dit document is terug te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder die het A-document indient is ‘contactpersoon-aanmelder’. Tijdens de wachtperiode alvorens de opstart van de NRTJ blijft hij voor zowel cliënten als de ITP het referentie- en aanspreekpunt. Tevens begeleid hij mee de opstart van de aangevraagde NRTJ.


INDICATIESTELLING

De indicatiestelling bepaalt welke hulp het meest aangewezen is voor een welbepaalde hulpvraag. Het team indicatiestelling screent alle aanvragen. Het gaat na of de omschrijving van de hulpvraag voldoende duidelijk is en of de aangeleverde diagnostiek en het eventuele voorstel van indicatiestelling van goede kwaliteit zijn. Elk dossier krijgt een dossierverantwoordelijke toegewezen.

JEUGDHULPREGIE

Ook bij jeugdhulpregie wordt elk dossier beheerd door een dossierbeheerder: de jeugdhulpregisseur. Het team krijgt de aanvragen elektronisch aangeleverd door het team indicatiestelling. Het team ontvangt ook de dossiers die zijn voorbereid door de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp. Daarbij blijft de jeugdrechter degene die beslist over de op te leggen maatregel.

De jeugdhulpregisseur toetst de indicatiestelling eerst af aan de opgelegde kwaliteitseisen. Vervolgens stelt hij één of meer concrete hulpverleningsmodules voor en gaat hij na of het hulpaanbod meteen kan worden uitgevoerd.

 

bron: www.steunpuntjeugdhulp.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.