Wie kan aanmelden bij de ITP?

Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen kan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aanvragen bij de Intersectorale Toegangspoort. Er is maar één voorwaarde: jeugdhulpaanbieders moeten zich daarvoor eerst registreren in het E-Health-kadaster. Binnen de grote groep van potentiële aanmelders onderscheiden we drie subgroepen naast de diensten die de overheid zelf organiseert (OCJ en SDJ).

Merk op-ITP

In wat volgt geven we een woordje uitleg bij deze drie groepen aanmelders bij de ITP naast de overheidsdiensten. We illustreren elke groep met een aantal voorbeelden.

 • Groep 1: Jeugdhulpaanbieders uit het rechtstreeks toegankelijke of niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod

  Iedere jeugdhulpaanbieder uit het toepassingsgebied Integrale Jeugdhulp kan een minderjarige aanmelden bij de Toegangspoort. Dit geldt zowel voor jeugdhulpaanbieders met een rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod als voor jeugdhulpaanbieders met een niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod. Zij kunnen ook niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp vragen voor een minderjarige of een meerderjarige die voortgezette jeugdhulpverlening wenst.

  In de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp kunnen we een onderscheid maken tussen twee soorten aanmelders. Aanmelders uit de brede instap of aanmelders uit de probleemgebonden jeugdhulpverlening.

  Jeugdhulpaanbieders uit de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp kunnen bij de Toegangspoort aankloppen wanneer ze merken dat de jeugdhulp die ze aan een jongere bieden toch niet geschikt is, de lopende periode voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp naar haar einde loopt, of wanneer zich bijkomende problemen hebben ontwikkeld.

  Onderstaand vind je sectoren of typemodules met rechtstreeks en niet-rechtstreeks jeugdhulpaanbod.

  Toegang RT NRT

  De Toegangspoort verwacht van deze aanmelders dat ze een aanvraagdocument (A-document) opmaken volgens een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Een aantal van deze kwaliteitsvoorwaarden zijn dat:

  • niet een momentopname, maar verschillende contacten aanleiding geven tot het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via een A-document;
  • het A-document tot stand komt in samenwerking met andere partners, intercollegiaal (met internen of externen), maar minstens ook in samenspraak met de cliënt;
  • de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp wordt gemotiveerd vanuit een interactioneel perspectief;
  • de aanmelder de problematiek en de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp heeft verkend op basis van een uitgeschreven en onderbouwde werkwijze. Aanmelders zullen de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dus zoveel mogelijk beschrijvend en op basis van verworven inzichten, kennis of expertise moeten motiveren.

 • Groep 2: Jeugdhulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van de Integrale Jeugdhulp

  Ook hulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van de Integrale Jeugdhulp (IJH) kunnen oordelen dat niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aangewezen is voor een minderjarige. Ook zij kunnen een minderjarige aanmelden bij de Toegangspoort.

  Van aanmelders buiten het toepassingsgebied van de Integrale Jeugdhulp verwachten we dat ze dezelfde kwaliteitsvoorwaarden als hierboven vermeld hanteren om een kwaliteitsvol A-document samen te stellen, tenzij ze erkend zijn als Multidisciplinair Team.

 • Groep 3: Voorzieningen erkend als Multidisciplinair Team

  Tot slot kunnen erkende Multidisciplinaire Teams (MDT’s) minderjarigen aanmelden bij de Toegangspoort. Deze teams zijn voorzieningen binnen of buiten het toepassingsgebied van de Integrale Jeugdhulp. Het onderstaand kader geeft een overzicht van de diensten die in aanmerking kunnen komen voor een erkenning als MDT.

  De diensten B en C uit het onderstaand kader kunnen in aanmerking komen voor een erkenning als MDT, op voorwaarde dat ze voor het verkennen en motiveren van een aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werken volgens een aantal erkenningscriteria.

  Alle organisaties en diensten (A – B – C) zullen trouwens volgens deze criteria moeten werken. Er zijn organisatorische en inhoudelijke vereisten. [Zie daartoe Jongerenwelzijn.be]

  Groepen MDTs

Bron: Jongerenwelzijn.be
Deze pagina werd toegevoegd op 21/07/2016