Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

OCJ

Hulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige – buitengerechtelijke – hulpverlening. Soms lukt dat niet en blijkt de situatie zo onveilig of bedreigend voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om op te treden. In die situaties kan hij terecht bij een gemandateerde voorziening. In elke Vlaamse regio zijn er twee gemandateerde voorzieningen: de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Het OCJ maakt deel uit van de regionale buitendiensten van Jongerenwelzijn.

Ook de minderjarige zelf, zijn ouders en zijn vertrouwenspersoon of een dienstverlener buiten de jeugdhulp (bv. politie) kunnen rechtstreeks bij het OCJ of het VK aanmelden wanneer de hulpverlening vastloopt en zij ervan overtuigd zijn dat hulpverlening toch echt noodzakelijk is.

Het OCJ (net als het VK) onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij spreken we spreken van maatschappelijke noodzaak. De gemandateerde voorzieningen zijn ‘gemandateerd’ om een verontrustende situatie over te dragen aan het parket en de jeugdrechtbank.


Wat zijn verontrustende situaties?

  • De ontwikkelingskansen van een minderjarige zijn bedreigd. De jongere gaat bv. heel weinig naar school.
  • De (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de minderjarige is aangetast. Dat gaat bv. over een kind dat wordt geslagen of misbruikt.

Wat betekent maatschappelijke noodzaak?

  • De samenleving vindt het nodig om tussenbeide te komen, bv. als de hulpverlening niet goed loopt omdat een jongere of zijn ouders niet meer willen of kunnen meewerken.
INFO: Aanmelden bij het OCJ: Klik hier voor de info over het aanmelden bij het OCJ
INFO: Profiel van het OCJ: Klik hier om de PPT over de werking van het OCJ (OVl) te downloaden (eigen lichte aanpassing)
Bron: website Jongerenwelzijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.