Consultfunctie van het OCJ

ocjDe consultfunctie van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg richt zich naar de jeugdhulpaanbieders.

Met een consultvraag kunnen zij zich informeren over de werking van het OCJ, meer bepaald:

  • om een verontrusting helder te krijgen
  • om na te gaan welke stappen er nog gezet kunnen worden alvorens een aanmelding te doen.

Het OCJ bespreekt de situatie met de hulpaanbieder en geeft advies over mogelijke verdere stappen. Let wel: het consult bevat geen formeel oordeel over maatschappelijke noodzaak maar kan wel adviseren om aan te melden bij een gemandateerde voorziening. Belangrijk is te weten dat de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de cliënt en het al dan niet nemen van volgende stappen steeds bij de betrokken consultvragende hulpverlener blijft.

Consultvragen kunnen anoniem gesteld worden en leiden enkel tot een aanmelding indien de consultvrager dit zélf beslist. De consultvrager blijft in alle gevallen ‘eigenaar’ van het gekregen advies.


 

Bereikbaarheid van de consultfunctie in Oost-Vlaanderen

Telefoon: 09-276 11 20 – consult-ocj.ovl@jongerenwelzijn.be

Bereikbaar: Maandag, donderdag en vrijdag van 10 uur – 12 uur en van 14 uur – 16 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.