Werking OCJ

ocjWerking

Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg gaat eerst na of er een voldoende aanwijzingen zijn dat hulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is. Zo brengt het in kaart of er al hulpverlening is of was en of er geen andere partners in de vrijwillige – buitengerechtelijke – hulpverlening zijn die het gezin kunnen verder helpen. Pas dan beslist het OCJ of het een formeel onderzoek maatschappelijke noodzaak opstart of al dan niet zal doorverwijzen naar andere hulpverlening.

Het OCJ heeft vier kerntaken:

  • Advies geven aan hulpverleners;
  • Onderzoeken of het nodig is dat de overheid tussenkomt in de hulpverlening;
  • Hulpverlening opstarten of lopende hulpverlening mee opvolgen;
  • Doorverwijzen naar de jeugdrechter als gerechtelijke jeugdhulp nodig is.

De taken van het OCJ worden uitgevoerd door consulenten. Elke consulent volgt de situatie van een aantal jongeren persoonlijk op. Beslissingen gebeuren evenwel steeds door het hele team van consulenten binnen het OCJ. Deze gedeelde besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet afhangt van de mening van één persoon.

Zolang de hulp via het OCJ loopt, is het nog steeds vrijwillige – buitengerechtelijke – jeugdhulp, dus met het akkoord van de jongere en zijn ouders. Maar een jongere of ouder kan niet zomaar beslissen om de hulp te veranderen of stop te zetten. Daarover wordt samen beslist in onderling overleg.

Het OCJ heeft geen eigen hulpaanbod. Jeugdhulp is ofwel direct toegankelijk (bv. via het Jongeren Advies Centrum (JAC), Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een psycholoog…) ofwel via de intersectorale toegangspoort. Bij het OCJ verandert er niets aan het soort van hulp dat verkrijgbaar is. Er is ook geen hulpverlening die enkel via het OCJ verkrijgbaar is. Het verschil zit er vooral in dat er bij het OCJ een consulent is die de hulpverlening mee opvolgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.