Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp

JRB1De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige de wet heeft overtreden of als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft én als hulp voor hem of voor zijn ouder(s) noodzakelijk maar op vrijwillige basis niet mogelijk is. Iemand kan dus ook voor de jeugdrechter komen als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd.

De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel nemen wanneer een jongere of andere leden van het gezin in acuut gevaar verkeren. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is. Uitzonderlijk komt de jeugdrechtbank ook tussen als ouder(s) niet doen wat van hen wordt verwacht.

De jeugdrechter geeft de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp (SDJ), een team van consulenten, opdracht om een maatschappelijk onderzoek te voeren. Elk dossier wordt aan een consulent toegewezen.

Belangrijke beslissingen in een dossier worden voorgelegd aan en besproken met het gehele team. Die gedeelde besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet afhangt van de mening van één persoon.

De SDJ kan zich bovendien laten ondersteunen door een multidisciplinair team op vlak van methodologie en besluitvorming of om individuele cases te bespreken.

Na grondig onderzoek zal de SDJ aan de jeugdrechter advies geven over het meest wenselijke traject binnen de jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een (jeugdhulp)maatregel op. Daarna zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt uitgevoerd.

De SDJ is niet rechtstreeks toegankelijk maar alleen via een gerechtelijk parcours. Het zijn het parket en de jeugdrechter die een dossier voor onderzoek en opvolging toevertrouwen aan de SDJ.

Folder 'Jij en de jeugdrechtbank': Klik hier om te downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.