Niet rechtstreeks toegankelijke JH

NRT

Niet-rechtstreeks toegankelijk

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief. Vaak gaat het over voorzieningen binnen de sector van de bijzondere jeugdbijstand (Jongerenwelzijn) en van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De CPA (contactpersoon-aanmelder) moet hiervoor altijd een A-document opmaken.

Ook de langdurige opvang binnen de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) is niet-rechtstreeks toegankelijk. Dat geldt eveneens voor het aanbod van de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG). Enkel 18- tot 25-jarigen die zwanger zijn, kunnen hier rechtstreeks een beroep op doen.

Verder is er nog jeugdhulp die niet gevat wordt door de integrale jeugdhulp. In dat geval gaat het vooral over jeugdpsychiatrie, drugshulpverlening, enz.

Rechtstreeks toegankelijk

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar een cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning … te vragen. Zo kan hij steeds terecht bij:

  • Huisartsen, leerkrachten, politie, ziekenhuizen, OCMW’s, sociale huizen, kinderopvang …
  • De inloopteams en preventieteams van Kind en Gezin;
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB);
  • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongeren Adviescentra (JAC).

Er bestaan ook diensten die voor iedereen toegankelijk zijn maar gespecialiseerd zijn in bepaalde probleemgebieden. Het zijn:

  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG);
  • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG);
  • Rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding en Diensten Ondersteuningsplan (DOP) van het VAPH.

Meer informatie vind je in de folder voor ouders of de folder voor jongeren.

 

Bron: www.jongerenwelzijn.be

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.