VAPH – nRT

NRT-VAPHDe niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de gehandicaptensector wordt in Vlaanderen georganiseerd door de thuisbegeleidingsdiensten en de Multifunctionele Centra (MFC), erkend door het VAPH.

Daarnaast zijn er binnen het VAPH typemodules die door voorzieningen niet in modules omgezet kunnen worden, maar die via de intersectorale toegangspoort aan minderjarigen met een handicap toegewezen kunnen worden.

 

 

  • Als ouders zelf instaan voor de zorg van hun kind met een handicap, dan kan een thuisbegeleidingsdienst hen pedagogische en psychologische ondersteuning aanbieden. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind, en op de ondersteuning van de ouders in de dagelijkse opvoedingssituaties. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van het kind staan centraal. De begeleiding gebeurt aan huis, door middel van gesprekken.
  • De nood aan ondersteuning die een kind met een handicap heeft, kan (plots) veranderen. Zo kan het zijn dat een kind de ene week best intensieve ondersteuning krijgt en in een internaat verblijft, terwijl het enkele dagen later weer thuis kan opgevangen worden, indien het gezin professioneel wordt begeleidt. Om in te spelen op de wijzigende ondersteuningsnoden van de minderjarigen, zijn de OBC’s, de internaten en semi-internaten omgevormd tot multifunctionele centra (MFC). Deze MFC’s kunnen maximaal inspelen op de veranderende ondersteuningsgebieden van het kind. Zo wordt meer ondersteuning op maat van het kind geboden. Aanmelders, of CPA’s – contactpersonen-aanmelders (bv. MDT’s), moeten bij de opmaak van het aanmeld-document (A-doc), dat aan de intersectorale toegangspoort overgemaakt wordt, goed overwegen welke modules geïndiceerd moeten worden, waardoor deze zorg op maat van het kind door het MFC flexibel kan ingezet worden.
  • De jeugdhulpverlening is georganiseerd rond tal van typemodules, opgesteld door de verschillende jeugdhulpsectoren. Niet alle typemodules zijn door voorzieningen om te zetten tot eigen modules van zorgaanbod. Binnen het VAPH zijn er zo 2 typemodules: het Persoonlijke AssistentieBudget (voor minderjarigen met een handicap) (PAB) en de Individuele Materiële Bijstand (IMB).

    Deze typemodules PAB en IMB kunnen dus niet door de voorzieningen gemoduleerd worden. Deze typemodules worden door de intersectorale toegangspoort gebruikt om budgetten toe te wijzen of aanvragen tot tegemoetkoming te regelen.

 

Bron: www.vaph.be