Multifunctionele Centra

Multifunctionele centra – Niet NRT-VAPHRechtstreeks Toegankelijk

Merk op: Voor de IJH en de toegangspoort is hulpindicatie enkel mogelijk via de taal van de typemodules. De erkenning bij het VAPH hanteert de term 'zorgvormen'. Typemodules hebben steeds maar één functie, zorgvormen zijn organisatorische gehelen (voorzieningen) die de IJH-functies gecombineerd aanbieden.

Naast de thuisbegeleidingsdiensten zijn er MFC’s.

Deze MFC’s combineren de modules met hoge en middenfrequentie en zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Let wel: om te indiceren naar een MFC moet er minstens een module ‘dagopvang’ en/of ‘verblijf’ aangeduid zijn (eventueel met nog bijkomende combinaties). Als er geen module ‘dagopvang’ en/of ‘verblijf’ geïnduceerd werd moet verwezen worden naar een thuisbegeleidingsdienst.

Dit zijn de modules die in de MFC’s kunnen worden aangeboden.

 • Verblijf (hoge frequentie > hele week + mogelijkheid tot weekend / lage frequentie > twee dagen per week)
 • Dagopvang (schoolvervangend / schoolaanvullend – hoge frequentie)
 • Begeleiding (Mobiel en/of ambulant – hoge frequentie)
 • Behandeling (hoge frequentie en midden frequentie)
 • Training (hoge frequentie en midden frequentie)

De instroom in een MFC kan via de ‘reguliere’ werking zijn (zie modules hierboven), of via diagnostische/oriënterende werking(OBC).

We spreken in de MFC’s ook van zorgvormen bij het VAPH. Deze zorgvormen zijn combinaties van modules.

 • Kan men een kind niet thuis opvangen, dan is een internaat een oplossing. In een internaat kunnen kineren en jongeren 24 uur op 24 verblijven, indien nodig ook (gedeeltelijk) tijdens de weekends en de vakanties. Internaten bieden opvang en begeleiding aan, zowel aan schoolgaande als aan niet-schoolgaande kinderen. Zij zijn vaak verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs. Internaten richten zich tot minderjarigen uit alle doelgroepen.
 • Kinderen jongeren kunnen in semi-internaten enkel overdag terecht. ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend verblijven ze thuis. De semi-internaten voor schoolgaanden zijn vaak verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs. In de semi-internaten voor niet-schoolgaanden ligt de nadruk op verzorging en stimulatie van de basisfuncties. Semi-internaten richten zich tot minderjarigen uit alle doelgroepen.
 • Is een intensieve begeleiding in een observatie- en behandelingscentrum (OBC) of in een internaat (MFC) niet meer nodig, of heeft een kind in een internaat de volwassen leeftijd bereikt, dan men men ervoor kiezen om zoon of dochter opnieuw thuis op te vangen. Om die overgang vlotter te laten verlopen, kan zoon of dochter nog 6 maanden thuis begeleiding krijgen, door een vertrouwd personeelslid uit het OBC of het internaat. Dit heet dan begeleide uitgroei. 
 • Soms ken men gedurende een korte periode, door welke omstandigheden ook, niet voor zijn gehandicapt kind zorgen. In die gevallen kan men een beroep doen op een voorziening met kortverblijf in haar aanbod. Die staat dan in voor de opvang en begeleiding van het kind voor een korte tijd. Kortverblijf kan zowel overdag als ‘s nachts, ook in het weekend en in de vakanties.
 • Wil men op adem komen, dan kan een thuiswonend kind met een handicap ‘gaan logeren’ in een internaat met logeeraanbod. Zo’n internaten bieden de kinderen of jongeren voor een korte duur (minstens 12 uur, overnachting inbegrepen) opvang en begeleiding aan. Een kind kan zo maximaal 30 dagen per jaar ‘gaan logeren’, ook in het weekend en tijdens de vakanties.

Merk op:

Sommige MFC’s zijn een OBC: Observatie- en Behandelingscentrum (OBC). OBC’s combineren de volgende functies: Diagnostiek (vermoeden van) handicap, Behandeling, Verblijf (vermoeden van) handicap, Mobiele/ambulante begeleiding, Dagopvang


Multifunctioneel centrum (MFC)

Voor kinderen en jongeren met een intensieve nood aan begeleiding is het niet steeds noodzakelijk dat zij permanent, 24 uur op 24 uur, in een voorziening verblijven. Een vlotte overschakeling tussen 24-uren opvang, dagopvang en ambulante ondersteuning komt beter tegemoet aan de zorg op maat van elk kind of jongere en zijn omgeving.

Doelpubliek

Een multifunctioneel centrum richt zich tot minderjarigen van alle doelgroepen. Een MFC beperkt zich dus niet tot kinderen en jongeren met één specifieke soort handicap.

Om gebruik te maken van het aanbod van een multifunctioneel centrum heeft uw kind een goedkeuring nodig voor ofwel:

 • semi-internaat, internaat of observatie- en behandelingscentrum via het VAPH;
 • typemodule dagopvang via de Intersectorale Toegangspoort binnen de jeugdhulp.

Aanbod

Een multifunctioneel centrum tracht zo goed mogelijk in te spelen op de vraag naar ondersteuning van de minderjarige, de ouders of voogd(en) en biedt in samenspraak met alle betrokkenen een soepel zorgaanbod aan. Concreet betekent dit dat kinderen en jongeren met een nood aan intensieve begeleiding vlot moeten kunnen overschakelen tussen dag- en nachtopvang, dagopvang voor- en naschools, dagbesteding (bijvoorbeeld een schoolvervangend programma) en ondersteuning thuis.

Het is de bedoeling dat de permanente dag- en nachtopvang in tijd beperkt wordt voor minderjarigen voor wie dit noodzakelijk is. Dit komt het kind of de jongere ten goede aangezien het permanente en langdurige verblijf in een leefgroep voor sommigen onder hen nog meer probleemgedrag veroorzaakt.  Ook voor kinderen en jongeren met een sensoriële of motorische beperking is een beperkt verblijf in een internaat soms beter. Zo krijgen ze reeds op jongere leeftijd de kans zich te integreren in het dagdagelijkse leven thuis, op school en in de vrije tijd.

Het beperken van 24-uren opvang gaat gepaard met een degelijke ondersteuning van de minderjarige, het gezin en de omgeving.

Als u op zoek bent naar begeleiding of opvang zijn, sinds 1 maart 2014, de regels van de jeugdhulpregie van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon-aanmelder. Dat is de hulpverlener die samen met u, uw lopende aanvraag en hulpverlening bij de Intersectorale Toegangspoort opvolgt tot op het moment dat u begeleiding of opvang vindt.


De adressen van de Oost-Vlaamse MFC’s

Je vindt de contactgegevens van alle MFC’s op website van het VAPH in de rubriek ‘Adressen‘. En via deze link kan je zelf filteren om adressen van voorzieningen VAPH op te zoeken.

Oost-Vlaamse multifunctionele centra (VAPH)
Oost-Vlaamse multifunctionele centra (VAPH)

 

Bron: VAPH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.