Pleegzorg

NRT-PZ

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen.

Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin. Dat komt omdat we altijd op zoek gaan naar de vorm van pleegzorg die het beste past.


 

Een pleeggezin is een warme, doeltreffende oplossing. Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Pleegzorg is mogelijk voor: Pleegkinderen (minderjarigen)

 • in problematische leefsituaties,
 • met gedrags- of emotionele problemen,
 • met een handicap,
 • met een psychiatrisch probleem.

Een goede begeleiding van het pleeggezin is cruciaal. Dat is de verantwoordelijkheid van de diensten voor pleegzorg. Die zorgen voor de begeleiding en de vergoeding van het pleeggezin.


Niet-rechtstreeks toegankelijk

De meeste vormen van pleegzorg zijn ingrijpend en intensief. Daarom zijn die niet rechtstreeks toegankelijk. De toewijzing gebeurt door de jeugdrechter of via de toegangspoort.

Rechtstreeks toegankelijk

Volgende pleegzorgtypes zijn rechtstreeks toegankelijk:

 • de ondersteunende pleegzorg (inclusief de crisispleegzorg) voor pleegkinderen
 • behandelingspleegzorg

logo-oost-vlaanderenDit betekent dat de dienst voor pleegzorg zelf over de inzet van dit aanbod beslist.

Website: www.pleegzorgvlaanderen.be/oost-vlaanderen


Eerste te overwegen zorgvorm bij uithuisplaatsing minderjarigen

Internationale richtlijnen benadrukken dat een kind best bij zijn ouder(s) of verzorger woont. Is dit niet mogelijk? Dan zoekt men bij voorkeur een oplossing in een gezinsvervangende omgeving. Deze richtlijn wordt onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Ze geldt als principe voor heel de integrale jeugdhulp.

“Met het oog op hun gehechtheidsontwikkeling heeft bij jonge kinderen plaatsing in een gezinsomgeving altijd de absolute voorrang.”
- F. Juffer

Ook het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind onderstreept dit: “een kind dat (tijdelijk) het verblijf in het eigen gezin moet missen of dat men in zijn of haar belang uit dit gezin moet verwijderen, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.” Het IVRK schrijft voor dat “deze zorg […], onder andere, plaatsing in een pleeggezin (kan) omvatten, kafalah volgens het islamitisch recht, adoptie, of indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg”. Verder geldt ook dat bij “het overwegen van oplossingen […] op passende wijze rekening [moet worden] gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind”.

Daarom is pleegzorg de prioritaire oplossing bij de uithuisplaatsing van een minderjarige. Het team indicatiestelling binnen de toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen moeten bij de beslissing van uithuisplaatsing altijd eerst pleegzorg in overweging nemen. Een jeugdrechter heeft verantwoordingsplicht als hij niet kiest voor pleegzorg.

Diensten voor pleegzorg

In elke provincie van Vlaanderen is één dienst voor pleegzorg actief. Het werkingsgebied van de dienst voor pleegzorg van de provincie Vlaams-Brabant strekt zich uit tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Een dienst voor pleegzorg is enkel bevoegd voor haar eigen provincie. De woonplaats van het pleeggezin bepaalt welke dienst voor pleegzorg bevoegd is. In zeer uitzonderlijke gevallen zijn hierop uitzonderingen mogelijk als dit in het belang is van de continuïteit van de hulpverlening. Bijvoorbeeld: wanneer een pleeggezin verhuist van de ene regio naar een andere. Maar ook dan wordt de begeleiding zo snel mogelijk overgenomen door de dienst voor pleegzorg van de nieuwe woonplaats van de pleegzorger. Daarover maken de diensten onderling afspraken in een samenwerkingsakkoord.

Hoe aanmelden

Voor aanmeldingen van kinderen of jongeren en volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek kan je terecht bij de provinciale pleegzorgdienst in je buurt. Zij helpen je graag verder.

 • Zoek je een medewerker van Pleegzorg provincie Antwerpen of een telefoonnummer van een van onze locaties? Klik dan door naar de pagina ‘onze adressen

  • Aanmeldingen of algemene vragen volwassenen
   09/222 88 72
   Elke werkdag van 9u00 tot 17u00

  • Aanmeldingen voor crisisopvang en algemene vragen rond pleegzorg
   051/200 222
   info@pleegzorgwestvlaanderen.be
   Elke werkdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u tot 16u30
   Aanmeldingen enkel van 13u tot 16u30


Bron: Jongerenwelzijn en Pleegzorg Vlaanderen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.