Perspectiefbiedende PZ voor pleegkinderen

NRT-PZ

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan. Toch houdt het kind in de mate van het mogelijke ook contact met de ouders.
Jongvolwassenen met een beperking kunnen ook nadat ze 18 jaar worden, bij hun pleeggezin blijven wonen. Toch kan er een moment komen dat ze meer zelfstandigheid willen en stap per stap op eigen benen gaan staan. Volwassenen die in een gastgezin terecht kunnen, blijven daar meestal lange tijd wonen.


  • Het kind of de gast een stabiel leefklimaat bieden door een langdurig verblijf in een pleeggezin.

  • Deze pleegzorg is aangewezen wanneer een terugkeer naar huis niet in het belang van het pleegkind of de pleeggast is. Tegelijk doet men de nodige inspanningen om – indien mogelijk – het contact met het gezin van oorsprong te behouden. Continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkeling staan evenwel centraal.
    Indien de jeugdrechter beslist tot perspectiefbiedende pleegzorg, kan dit telkens voor maximaal drie jaar worden toegekend. In andere gevallen kan het meteen ook langer

  • Voor pleegkinderen is dit type pleegzorg niet rechtstreeks toegankelijk.

 

Bron: Jongerenwelzijn en Pleegzorg Vlaanderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.