Algemeen Welzijnswerk

RT-CAW

Het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen rond welzijn: een moeilijke relatie; persoonlijke problemen; financiële, administratieve, juridische of materiële problemen; problemen in gezin, familie of buurt … Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, aan mensen die betrokken zijn bij verkeersongevallen en misdrijven, en aan (ex-)gedetineerden en hun naasten. Jongeren kunnen dan weer met al hun vragen en problemen terecht bij het Jongerenadviescentrum (JAC), een aanbod van het CAW specifiek voor hen. Net zoals in een CAW gaan hulpverleners daar concreet aan de slag met de jongere.

Het JAC wil jongeren die het moeilijk hebben:
– steunen zodat ze zelf (terug) verder kunnen;
– rust bieden wanneer ze die kwijt zijn;
– hun mogelijkheden versterken;
– informeren over hun rechten en hen bijstaan in het benutten ervan.

De CAW’s werken steeds vanuit een integrale benadering van de problematiek, werken sterk contextgericht en beogen de draagkracht, de autonomie en de zelfstandigheid van de gebruiker te vergroten. Hiervoor ondersteunen ze de aanwezige krachten van de gebruiker en zijn leefomgeving op een actieve wijze.

Binnen de integrale jeugdhulp vervult het CAW de rol van brede instap. Het heeft de decretale opdracht van laagdrempelig en breed onthaal voor iedereen, dus ook voor alle jongeren en kinderen in Vlaanderen. Daardoor kunnen deze, en hun ouders, terecht bij een CAW met elke welzijnsvraag.
Onthaal is een proces van vraagverheldering. Samen met de cliënt/gebruiker worden de hulpvraag ontrafeld en de problemen geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dat geeft inzicht in de aard van de problemen en staat toe alle mogelijke oplossingen te verkennen. Die vraagverheldering is een antwoord op de hulpvraag of een stap naar directe hulp of begeleiding. Directe hulp wordt veelal binnen het onthaal van het CAW zelf gegeven, waardoor geen doorverwijzing volgt.

 

Bron: Jaarverslag Jongerenwelzijn 2015
Laatste aanpassing: 29/06/2016

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.