Inloopteams en preventieve teams

RT-KenG

Inloopteams

Meer specifiek gaat het over kansarme zwangere gezinnen en kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar (of 6 jaar bij niet-schoolgaande kinderen).
De 15 inloopteams zijn actief in achtergestelde buurten van 8 Vlaamse steden en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Vanuit hun laagdrempelige karakter en hun groepsgerichte werking zijn de inloopteams complementair aan de overige dienstverlening van Kind en Gezin.

Inloopteams streven naar integrale en laagdrempelige preventieve ondersteuning rond opvoeding voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar of 6 jaar in geval het om niet-schoolgaande kinderen gaat en kansarme zwangere gezinnen.

Preventieve gezinszorg

Kind en Gezin informeert en ondersteunt gezinnen op vlak van gezondheid, voeding, verzorging, veiligheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De dienstverlening is een recht voor elk kind tot 3 jaar, gebeurt op vrijwillige basis en is gratis.
Er bestaat een grote diversiteit aan gezinnen. Daarom houdt Kind en Gezin zoveel mogelijk rekening met hun noden en verwachtingen:

 • De medische preventie ligt voor elk kind vast via consulten: deze zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van het kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties;
 • De overige dienstverlening gebeurt meer op maat: ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders verkiezen een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema;
 • Om nog beter aan te sluiten op de noden worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hieraan deel te nemen. 

Kind en Gezin werkt – samen met heel wat andere organisaties – een aanbod uit voor ouders met jonge kinderen, bijvoorbeeld via de Huizen van Het Kind.
Binnen integrale jeugdhulp nemen de regioteams van Kind en Gezin de functie van brede instap op (met focus op 0-3 jarigen). Ouders kunnen contact opnemen bij vragen of behoefte aan
ondersteuning. Het regioteam maakt hiervoor graag tijd vrij en verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten, zowel binnen als buiten de jeugdhulp. De preventieve zorg verwijst door naar voorzieningen binnen de integrale jeugdhulp en naar een breed spectrum van zorgverleners en diensten, bv. de behandelende arts, opvoedingswinkel, initiatieven rond ontmoeting, OCMW, sociale organisaties, kinderopvangvoorzieningen, diensten voor gezinszorg … Zo zijn in 2015 422 pasgeborenen verwezen naar een referentiecentrum gehoordiagnostiek, op basis van de resultaten van de gehoortest.

 • De inloopteams zijn gevestigd in 15 kansarme buurten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en werken buurtgericht. Ze vervullen opdrachten ten aanzien van (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
  Inloopteams ondersteunen gezinnen bij het opnemen van hun ouderschap. Ze doen dit door tijd en ruimte te maken voor positieve ouder-kind interacties:

  • Rechtstreeks: door samenspel voor ouders en kinderen, uitwisseling rond opvoeding en ouderschap, informatiesessies rond voeding, slapen, opvoeding …, warme toeleiding naar reeds bestaande activiteiten van partners …;
  • Onrechtstreeks: door hulp te bieden bij administratieve zaken, het versterken van vaardigheden van mensen (bv. oefenen van de Nederlandse taal), (warme) doorverwijzing naar en/of afstemming met partners die instaan voor werk, huisvesting, onderwijs …
   Binnen integrale jeugdhulp nemen de inloopteams – vanuit hun laagdrempelige functie en hun bereik van een kwetsbare groep van gezinnen – de functie van brede instap op.

  Wat doen de inloopteams?

  • Organisatie van groepswerk voor ouders en aanstaande ouders rond de opvoeding van en de zorg voor hun kind. Ouders met kinderen van dezelfde leeftijd en uit eenzelfde doelgroep worden samengebracht om bepaalde pedagogische, verzorgings- en andere thema’s uit te diepen. Waar nodig kunnen ze gezinnen ook bijstaan met individuele ondersteuning, bemiddeling en begeleide doorverwijzing.
  • Toegankelijkheid van de dienstverlening verbeteren, in het bijzonder voor kansarme gezinnen.
  • Organisatie van onthaal waar mensen terecht kunnen, zowel met hun verhaal als met allerlei vragen.
  • Signalisatie naar beleidsmakers en verantwoordelijken. Dit betekent dat zij structurele knelpunten en/of tekorten op het terrein kunnen kenbaar maken waardoor gezinnen beknot worden in hun ontplooiingsmogelijkheden.

 • Huisbezoek

  Een huisbezoek is het moment voor een rustig gesprek. Er is de nodige ruimte voor advies of informatie en het is een ideaal moment om vragen of ervaringen te bespreken. 
   

  Gehoortest en oogtest

  • Met de gehoortest kijken we na of de baby goed hoort of verder onderzocht moet worden bij een minder goed resultaat.
  • Met de oogtest kunnen we enkele ernstige oogafwijkingen opsporen en kijken we of er een risico bestaat op de ontwikkeling van een ‘lui oog’. 

  Basisconsulten

  De consulten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van het kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties.
  • Een vrijwillige medewerker van het consultatiebureau weegt en meet het kind.
  • De verpleegkundige en/of de arts volgen de gezondheid van het kind op en dienen, met toestemming van de ouders, de vaccins toe.  
  • Bij elk consult onderzoekt de arts of verpleegkundige de ontwikkeling van het kind: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek.
  • Men gaat met ouders in gesprek over borstvoeding, voeding, opvoeding, verzorging, ouderschap, … 
  Informatie bieden we via: 
  • Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
  • De website over thema’s als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
  • Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’ * Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).
  • De Kind en Gezin-Lijn (078 150 100) 

  En er is nog meer…

  Soms zijn niet alle vragen van ouders beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan andere ondersteuning. We maken graag tijd vrij voor advies bij opvoedingsvragen, extra opvolging van de ontwikkeling, uitleg over andere diensten die kunnen verder helpen, informatie over de kleuterschool in de buurt, …  
  We hebben een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.  

  Kind en Gezin werkt samen

  Kind en Gezin werkt samen met anderen om een aanbod uit te werken voor ouders met jonge kinderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de Huizen van Het Kind waarin heel wat organisaties betrokken zijn.

 

Bronnen: o.a. Jaarverslag Jongerenwelzijn 2015
Kind en Gezin: Inloopteams - Kind en Gezin: Preventieve gezinsondersteuning
Laatste aanpassing: 29/06/2016

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.