Bijzondere Jeugdbijstand – Rechtstreeks Toegankelijk

RT-BJB

Een aantal typemodules erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (Bijzondere Jeugdbijstand) zijn in 2015 rechtstreeks toegankelijk gemaakt:

 • Een groot aantal typemodules Contextbegeleiding
 • De typemodule Dagbegeleiding-in-groep

Vóór de modulering spraken we in de Bijzondere Jeugdbijstand van ‘werkvormen’, zoals de residentiële centra, de thuisbegeleidingsdiensten en de dagcentra. Als deze diensten bieden contextbegeleiding aan. Dit hulpaanbod is dus rechtstreeks toegankelijk. Ook de typemodule dagbegeleiding-in-groep van de dagcentra is vanaf 01/03/2015 rechtstreeks toegankelijk geworden. Dit betekent dat de aanvraag en opstart van deze jeugdhulp niet meer via de Intersectorale Toegangspoort verloopt. De Toegangspoort zal aanvragen voor deze rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet meer afhandelen. Ook als het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg deze rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp willen inzetten gebeurt dit rechtstreeks in samenspraak met de organisaties die deze jeugdhulp aanbieden. Dezelfde weg wordt hier ook gevolgd als de jeugdrechter een maatregel tot rechtstreekse toegankelijke hulp uitspreekt.

Blijven in de Bijzondere Jeugdbijstand dus nog steeds  niet rechtstreeks toegankelijk: 

 • alle modules verblijf
 • de kortintensieve modules contextbegeleiding
 • de inzet van de modules diagnostiek van de OOOC’s
 • de herstelgerichte en constructieve afhandeling

Met deze transitie naar de rechtstreekse toegankelijkheid komt de Bijzondere Jeugdbijstand tegemoet aan de decretale eis dat minstens 30% van de BJB-hulpverlening vóór de Intersectorale Toegangspoort moest komen.


Een woordje meer uitleg

 • Contextbegeleiding betekent het rechtstreeks contact met de cliënt in zijn opvoedings- en leefcontext: begeleiding aan huis, individuele begeleiding, contacten met andere betrokken in de leefcontext van de minderjarige (bv. school, sportclub, …). Dit contact kan zowel mobiel als ambulant georganiseerd worden. De contextbegeleiding beoogt de nodige (onderhandelde) veranderingen in de context te realiseren, aan de hand van doelen en acties die opgenomen zijn in het handelingsplan. Minstens elke zes maanden worden deze doelen geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd.

  Voor de jeugdhulpaanbieders van de Bijzondere jeugdbijstand worden de volgende rechtstreeks toegankelijke typemodules onderscheiden:

  • Contextbegeleiding in functie van de Positieve Heroriëntering
  • Contextbegeleiding met lage intensiteit
  • Contextbegeleiding-breedsporig
  • Contextbegeleiding in functie van crisis (Crisishulp aan huis)
  • Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) met kind(eren) (CIG)

  Een aantal andere CB-modules blijven nog steeds niet rechtstreeks toegankelijk:

  • Contextbegeleiding-Kort intensief
  • Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
  • Crisisbegeleiding (op verwijzing van het crisismeldpunt)
  • Crisisinterventie (op verwijzing van het crisismeldpunt)

  (zie: link)

 • Dagbegeleiding-in-groep betekent dat een kind van een gezin (en dat mag ook wisselend een ander kind van het gezin zijn) na schooltijd (tot 19 uur) en tijdens schoolvakantiedagen (van 9 uur tot 17 uur) ambulant in een leefgroep opgenomen wordt. Dit is evenwel geen ‘gewone opvang’ om enkel speelse activiteiten te doen. Er wordt immers geoefend met groepsdoelen en individuele doelen. Deze doelen worden in het handelingsplan opgenomen en minstens om de zes maanden geëvalueerd.

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.