Contextbegeleiding [CB]

RT-BJB

Contextbegeleiding

Begeleiden in de ‘context’ betekent dat een begeleider de minderjarige vanuit zijn leefsituatie en zijn interacties in zijn context ‘aanpakt’, dit is vanuit doelen die ingaan op de hulpvraag acties ondernemen waardoor de leef- en opvoedingssituatie optimaler wordt en de mensen uit de context aangesproken worden op hun krachten. Of anders gezegd: de contextcontacten zijn ‘alle aan hulpverleningsdoelen gekoppelde begeleidingscontacten met de minderjarige en zijn ruime context’.

Deze contextcontacten kunnen zijn:

 • individuele begeleidingscontacten met de minderjarige
 • contacten met de opvoedingsverantwoordelijken
 • contacten met ruimere context: school, vrije tijd, … alle belangrijke personen in het netwerk rondom de minderjarige en zijn opvoedingsverantwoordelijken: goede vriend, lief, buren, leerkracht, trainer, contactpersonen uit vrijetijdsbesteding…

Deze contacten kunnen zowel face-to-face, telefonisch als met behulp van nieuwe media gevoerd worden. Zij kunnen zowel mobiel (in de context) als ambulant (in de organisatie) doorgaan.


Elke jeugdhulp georganiseerd in de sector Bijzondere Jeugdbijstand bevat minstens ‘Contextbegeleiding’. De module ‘Contextbegeleiding’ is de spil of centrale as waarrond de jeugdhulp in verontrustende opvoedingssituaties draait. Ze kan afzonderlijk aangeboden worden, of in combinatie met ‘Dagbegeleiding in groep’ (dagcentrumwerking) of met ‘Verblijf’ (residentiële werking).

 

Niet te verwarren met contextuele hulpverlening

Contextbegeleiding is wat het woord zegt: de begeleiding van de opvoedings- en leefcontext van de minderjarige waarrond de verontrusting gemeld of vastgesteld is. Hier mag geen verwarring gemaakt worden met de termen ‘contextuele benadering’ of ‘contextuele therapie’ die zich beroepen op de hulpverleningsvisie van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Iván Böszörményi-Nagy, kortweg ‘Nagy’ genoemd (spreek uit: [nodg]. Hierover vind je informatie op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Contextuele_therapie en Leren overleven. De organisaties van de Bijzondere Jeugdbijstand zijn sterk doordrongen van deze contextuele hulpverlening (of begeleiding, of benadering). Naast de meer praktische opvoedingsondersteuning die in elke verontrustende opvoedingssituatie aan de orde komt, geeft de ‘contextuele hulpverlening’ de hulpverleners een draagvlak om professioneel om te gaan met de destructie die in de opvoedingsrelaties tussen ouders en kinderen aanwezig is en staande te blijven in de schrijnende situaties die men in gezinnen aantreft.

 

Modules Contextbegeleiding

De (type)module ‘Contextbegeleiding’ kent varianten met verschillende gradaties in frequentie, intensiteit en duur (= FID-parameters).

 • Contextbegeleiding als Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

  De contextbegeleiding die minimaal aan alle gezinnen aangeboden wordt (en waaraan dagbegeleiding en verblijf toegevoegd kan worden) is altijd rechtstreeks toegankelijk. Hierin zijn twee varianten erkend: de laagdrempelige of laagintensieve contextbegeleiding en de reguliere contextbegeleiding. Voor meer gedetailleerd uitleg, zie onze pagina ‘Contextbegeleiding basis | regulier‘:

  • laagintensieve CB: F: wekelijks | I: minstens één uur/week | D: 6 mnd (maar telkens met 6 mnd verlengbaar),
  • reguliere CB: F: wekelijks | I: 2 uur/week | D: 6 mnd (verlengbaar)

  Los van deze Combinatie-Contextbegeleiding bestaan er nog varianten van ‘Contextbegeleiding’ in de Bijzondere Jeugdbijstand, ook rechtstreeks toegankelijk:

 • Contextbegeleiding als Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

  De CB-modules die niet rechtstreeks toegankelijk zijn – en dus altijd via een A-document bij de ITP aangevraagd moeten worden – zijn:

  Deze niet-rechtstreeks toegankelijke CB-hulpverlening is niet combineerbaar met andere BJB-hulpverleningsvormen (zoals dagcentrum of verblijf).

 

Bron: Toelichting Jongerenwelzijn