Contextbegeleiding (Laag intensief – Breedsporig)

RT-BJBContextbegeleiding: Rechtstreeks toegankelijk > laag intensief en breedsporig

De twee vormen van rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg met de specificaties ‘laag intensief’ en ‘breedsporig’ lijken op het eerste zicht enkel een verschil te kennen in de ‘intensiteit’, nl. één contactuur per week (laag intensief) of twee contacturen per week (breedsporig). De meeste organisaties zonder dagbegeleiding in groep of zonder verblijf zijn vooral erkend voor de breedsporige modules. De organisaties die ook voor dagbegeleiding in groep of voor verblijf erkend zijn, koppelen aan dit hulpaanbod hun laag-intensieve modules contextbegeleiding.

Enkel afgaand op het onderscheid tussen beide modules (typemodules) zijn beide modules tijdens de begeleiding inruilbaar voor elkaar, op maat van de nood aan contextbegeleiding in het gezin, zonder hierbij een inhoudelijk of methodisch verschil te hanteren. Zo zijn er heel wat organisaties die op deze wijze met hun beide modules omgaan.

Maar er zijn ook een groot aantal organisaties die duidelijk een inhoudelijk en methodisch onderscheid maken in hun aanbod van beide modules en vanuit dat standpunt hanteren zij ook onderscheiden instroomlijsten. Bv.:  

  • Sommige organisaties presenteren hun laag-intensieve contextbegeleiding in een beperkt aantal contacten met het gezin of de bredere context. Bv. in aantal beperkt tot 25 contacten, zonder verlengbaarheid.
  • Andere organisaties hanteren een verschillende begeleidingsmethodiek voor elke van beide modules.

Het is belangrijk dat een aanmelder zich goed informeert hoe de organisaties waar men rechtstreeks wil aanmelden voor contextbegeleiding zich profileren, zodat ze hun cliënten correct informeren.

Laatste update: 10/02/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.