Centra voor Leerlingenbegeleiding – GJH

RT-CLB

Gespecialiseerde jeugdhulp vanuit de Centra voor Leerlingenbegeleiding

 

De CLB’s hebben een module ‘Onthaal’ op basis van de functie ‘Brede Instap’ (zie daar).

Daarnaast bieden de CLB’s ook andere jeugdhulpmodules aan op basis van de onderstaande functies:

 

  • Typemodule: Begeleiding van schoolgaande minderjarigen rechtstreeks en/of via hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school [korte duur].

    De kortdurende begeleiding gebeurt steeds in functie van het schools functioneren van de minderjarige. Hierbij is het vooral van belang dat dit aanbod enkel kan ingezet worden voor schoolgaande kinderen en jongeren behorende tot het werkgebied van het CLB. De leerling kan rechtstreeks begeleid worden, maar er kan ook met de ouders gewerkt worden. Voor deze typemodule geldt dat het aanbod enkel kan ingezet worden na het inzetten van de typemodule “onthaal” met functie “brede instap”.

  • Typemodule: Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school.

    Deze typemodule staat open voor iedereen die vrijblijvende informatie en documentatie wenst m.b.t. onderwijs, welzijn en gezondheid. Hoewel de omschrijving van de functie doet vermoeden dat dit ook over adviesvragen gaat, wordt hier enkel het vrijblijvend aanbieden van praktische, algemene wegwijs-informatie bedoeld.

  • Typemodule: Handelingsgerichte diagnostiek van onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het formuleren van handelingsgerichte adviezen binnen een continuüm van zorg en/of toekenning van extra onderwijsondersteuning.

    Diagnostiek in functie van de opvolging en de begeleiding van de minderjarige binnen de schoolse context die kan worden ingezet op het ogenblik dat bij de minderjarige een probleem in het perspectief van onderwijs vastgesteld wordt. Dit gaat ook over diagnostiek in functie van of die kan leiden tot een doorverwijzing van en naar het buitengewoon onderwijs, GON… De typemodule is enkel toegankelijk na het inzetten van de typemodule “onthaal”, en voor “schoolgaande kinderen en jongeren” die tot het “werkgebied van het CLB” behoren. Indien er een intersectorale typemodule diagnostiek – MDT ontwikkeld wordt, kan de omschrijving van dit aanbod nog wijzigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.