CKG – kortdurende residentiële begeleiding

RT-KenG

De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG’s) bieden aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar een tijdelijke ondersteuning om een moeilijke periode door te komen.

De opvang in een CKG heeft tot doel overdag opvang te organiseren ter ondersteuning van een mobiele of ambulante begeleiding. De combinatie met een mobiele of ambulante begeleiding is verplicht, tenzij het gaat om een situationele crisis waarbij kan volstaan met ambulante opvang.

 

 

 • De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning helpen bij:

  • gezinnen waarin de opvoeding tijdelijk belemmerd wordt (een ouder met kanker die niet kan terugvallen op een sociaal netwerk).
  • gezinnen die om uiteenlopende redenen in een opvoedingscrisis of risicosituatie voor een problematische opvoeding zijn beland. Het is daarbij van belang dat de situatie nog omkeerbaar is door (vroeg)tijdig in te grijpen, en dat de gezinnen zelf, eventueel met de hulp van een andere hulpverlener, de stap zetten om op deze hulpverlening een beroep te doen. De bedoeling is om de leef-, arbeids-, woon-, gezondheids- of financiële situatie van het gezin te herstellen of te verbeteren.
  • het erkennen en benutten van de mogelijkheden en de krachtbronnen van de ouders en de kinderen. Dit gebeurt door bestaande ondersteunende netwerken rond het gezin te benutten of op te starten. Centraal staat de verantwoordelijkheid van de ouders.
  • acute crisissituaties waarvoor onmiddellijk een oplossing gevonden moet worden. De organisatie van het centrum is gericht op een snelle en adequate hulpverlening. Het centrum is permanent bereikbaar bij crisis en kan dag en nacht kinderen, die gepaste hulp nodig hebben, opnemen.

 • Een CKG kan verschillende vormen van hulpverlening aanbieden:

  • een pedagogische begeleiding aan huis.
  • een verblijf van het kind in het centrum gedurende een dagdeel of 24 op 24 uur, gekoppeld aan gezinsbegeleiding.
  • specifieke opvoedingsondersteunende trainingsprogramma’s, gericht naar ouders en/of hun kind(eren).

   

  Of anders gezegd:
  • mobiele begeleiding: we begeleiden een gezin aan thuis. Een begeleider komt aan huis om samen met het gezin uit te zoeken hoe de situatie weer hanteerbaar wordt. De begeleider praat over de problemen die men ervaart. Samen wordt uitgezocht wat er niet loopt zoals de ouders zouden willen en zij het anders verlangen. De begeleider helpt uitzoeken hoe de ouders de zorg voor het kind of een moeilijke situatie anders kan aanpakken. Samen wordt uitgeprobeerd hoe de ouders het kind extra kunnen stimuleren. Er wordt uitgezocht wat thuis wél goed loopt en hoe dit kan versterkt worden.
  • ambulante pedagogische trainingen: de ouders komen naar een training in ouderlijke vaardigheden, al dan niet samen met de kinderen. Er zijn verschillende vormen van trainingen. Ze kunnen verschillen op vlak van leeftijd van de kinderen, problemen, ouders alleen of samen met de kinderen in groep. Men komt naar het centrum om alleen of samen met andere ouders training te volgen op vlak van ouderlijke vaardigheden. De trainingsmomenten kunnen zonder maar ook samen met de kinderen zijn.
  • ambulante opvang: het kind komt een stuk van de dag naar het centrum, alleen of samen met de ouder. Het kind kan voor een korte tijd bij ons overdag of ’s nachts verblijven. Deze opvang heeft plaats in een huiselijke sfeer. Tijdens dit verblijf wordt intensief met het kind gewerkt en ondertussen wordt met de ouders uitgezocht hoe zij de situatie thuis en met de kinderen zelf anders kunnen aanpakken.
  • residentiële opvang en begeleiding: als het nodig is, vangt het CKG een tijdje het kind op in een leefgroep om van daaruit aan de gezinssituatie te werken.

  Meerdere CKG’s hebben ook bijhuizen of steunpunten. Sommige afdelingen bieden maar 1 of 2 werkvormen aan.

  Merk op: Er is een ouderbijdrageregeling voor de residentiële en ambulante opvang van kinderen, vastgesteld bij ministerieel besluit en gekoppeld aan het belastbaar inkomen van de ouders. De ouderbijdrageregeling voorziet ook in vermindering bij meer dan 1 kind ten laste en in een sociaal tarief. Gratis opvang kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden.

 • Enkele voorbeelden:

  • Ouders met weinig sociaal netwerk die gedurende een korte tijd in een ziekenhuis opgenomen moeten worden door een ernstige ziekte. Het kind wordt met de nodige goede zorgen opgevangen tijdens de afwezigheid van de ouders.
  • Heel jonge mama’s. Zolang het kind klein was, lukte het wel. Nu het groter wordt, kan de mama aan niemand vragen hoe ze het leert luisteren, hoe ze het leert praten, hoe ze het leert eten, hoe ze het leert slapen, … Er is zo veel te leren aan een kind. Soms twijfelt een heel jonge moeder of dit allemaal wel zal lukken.
  • Ouders met psychische problemen. De opvoeding van het kind valt voor deze ouders soms zwaar. Ze hebben tijd nodig om voor zichzelf een oplossing te zoeken, zonder de opvoeding van het kind te verwaarlozen. De angst om het kind te verliezen kan bij ouders groot zijn. Hulp vragen, helpt dit te voorkomen.
  • Ouders met vragen op verschillende domeinen (opvoeding, financiële toestand, gezinssituatie, … ). Een van de kinderen is erg druk en de aanpak die voor de andere kinderen wel werkt, slaat bij dit kind niet aan. Als ouder weet men niet meer wat men nog kan doen om met dit kind op een rustige manier om te gaan. Bovendien heeft het gezin ook nog te kampen met allerlei stress rond huisvesting en geldbesteding

  • Structuur bieden: Aanbieden en aanleren van een daginvulling en dagritme aan (ouders en) kind met het oog op het aanbrengen van structuur in het dagelijks (samen)leven.
  • Ouder-kind actie stimuleren: Het begeleiden van de ouder – kind relatie is gericht op het optimaliseren van de ouder – kind relatie op pedagogisch en affectief vlak. Ouders en kinderen worden begeleid in het realiseren en onderhouden van een duurzame affectieve band tussen hen beiden. In het bevorderen van veilig gehechtheidsgedrag wordt ingewerkt op het proces van interactie tussen ouder en kind, kind- en ouderfactoren.
  • Lichamelijke gezondheid opvolgen: Opvolgen van de gezondheid van de cliënt op lichamelijk vlak.
  • Hulp bieden bij of voorzien in de lichamelijke basisbehoefte: Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.