VK: Gemandateerde Voorziening IJH

VKmisbruik-meldpuntHulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige – buitengerechtelijke – hulpverlening. Soms lukt dat niet en blijkt de situatie zo onveilig of bedreigend voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om op te treden. In die situaties kan hij terecht bij een gemandateerde voorziening. In elke Vlaamse regio zijn er twee gemandateerde voorzieningen: de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Het VK maakt deel uit van de werking van Kind en Gezin.

Ook de minderjarige zelf, zijn ouders en zijn vertrouwenspersoon of een dienstverlener buiten de jeugdhulp (bv. politie) kunnen rechtstreeks bij het OCJ of het VK aanmelden wanneer de hulpverlening vastloopt en zij ervan overtuigd zijn dat hulpverlening toch echt noodzakelijk is.

Het VK (net als het OCJ) onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij spreken we spreken van maatschappelijke noodzaak. De gemandateerde voorzieningen zijn ‘gemandateerd’ om een verontrustende situatie over te dragen aan het parket en de jeugdrechtbank.


Wat zijn verontrustende situaties?

 • De ontwikkelingskansen van een minderjarige zijn bedreigd. De jongere gaat bv. heel weinig naar school.
 • De (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de minderjarige is aangetast. Dat gaat bv. over een kind dat wordt geslagen of misbruikt.

Wat betekent maatschappelijke noodzaak?

 • De samenleving vindt het nodig om tussenbeide te komen, bv. als de hulpverlening niet goed loopt omdat een jongere of zijn ouders niet meer willen of kunnen meewerken.

 

 • Dit is onze hulpvisie

  Binnen het vertrouwenscentrum staan het welzijn en de veiligheid van kinderen, steeds centraal. Als het kan, willen we dit realiseren, samen mét ouders.

  Het vertrouwenscentrum is er niet om ouders te veroordelen of te bestraffen.
  We zijn er wél om kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen.

  U kan algemene informatie vinden op deze website maar de complexiteit van een thema als kindermishandeling is echter niet te vatten in enkele webpagina’s.
  Als U als ouder of hulpverlener concrete vragen hebt, kan U daarvoor best contact opnemen met één van onze vertrouwenscentra kindermishandeling .

  Wij zullen naar U luisteren en advies geven of hulp organiseren.
  Deze hulpverlening is gratis, discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.

  Infobrochure voor jongeren: zie website Kindermishandeling


 • http://www.kindermishandeling.be/website/5-www/27-www.html
 • Wat doen de vertrouwenscentra kindermishandeling ?

  Sinds hun ontstaan zijn de Vertrouwenscentra Kindermishandeling dé expertisecentra waar men terecht kan met situaties van  kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik .
  Het welzijn en de veiligheid van elk kind staat hierin steeds voorop. Elk centrum biedt door middel van een multidisciplinair team vrijwillige, aanklampende, niet-justitiële hulp- en dienstverlening aan.
  De vertrouwenscentra doen aan sensibilisering, verlenen  advies, coachen en coördineren, starten hulpverlening op indien nodig.

  Maatschappelijke Noodzaak, het VK als gemandateerde voorziening

  Met de hervormingen van de Integrale Jeugdhulpverlening komt er nog een andere opdracht voor de vertrouwenscentra bij: ze kregen van de overheid het mandaat om onderzoek te doen naar wat voortaan ‘maatschappelijke noodzaak’ genoemd wordt. In wezen komt het er op neer dat de centra binnen deze procedure zullen onderzoeken of het noodzakelijk is dat er voor de aangemelde gezinnen (bijkomende) aanklampende hulp geïnstalleerd wordt, ook al blijken ouders of opvoedingsverantwoordelijken hier niet toe bereid.
  Binnen de vertrouwenscentra is deze procedure er in eerste instantie voor hulpverleners die menen dat minderjarigen in onveiligheid verkeren op lichamelijk, psychisch en/of seksueel vlak, m.a.w. slachtoffer zijn van kindermishandeling en ouders deze bezorgdheid onvoldoende ernstig nemen.

  De aanmelding is gebaseerd op een teambeslissing en de cliënten moeten op de hoogte zijn van deze aanmelding. De “procedure maatschappelijke noodzaak” moet ook aan een aantal vormelijke vereisten voldoen, zoals de aanmelding via een “M-document”, de duur (65 werkdagen), enz… Dit is een vrij dwingende procedure die het VK het mandaat geeft, om bij gebrek aan medewerking of bij gebrek aan akkoord rond de voorgestelde hulpverlening, deze situatie aan te melden bij het parket.

  Voor de vertrouwenscentra blijft de ingangspoort kindermishandeling, daarnaast zijn er de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) die een gelijkaardige taak hebben ten aanzien van problematische leefsituaties. Het is in eerste instantie aan de hulpverlener zelf om uit te maken of hij zich tot het VK richt omwille van kindermishandeling of naar het OCJ omwille van de problematische leefsituatie.

  schema erik

  Bovenstaand schema maakt duidelijk dat het totaalpakket dat de vertrouwenscentra aan hulp- en dienstverlening aanbieden drieledig is: de bestaande opdracht ieder aangemeld vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken, te adviseren en/of te begeleiden,  het ondersteunen van de werking van het meldpunt 1712 en de uitoefening van de procedure Maatschappelijke Noodzaak.

  Als je over dit alles vragen hebt, of in het kader van een concrete situatie advies wenst, dan kan je terecht bij het vertrouwenscentrum uit jouw regio (zie tab contactgegevens).

 • Het VK is multidisciplinair samengesteld en heeft een medische, psychologisch/pedagogische en sociale functie alsook een secretariaatsfunctie. Elk VK is telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17 uur. Tijdens de avonduren en in de weekends is er voor dringende situaties een telefonische wachtdienst.

  De hulpverlening van het VK is volledig gratis.

 • Contactgegevens

 

Bron: website Jongerenwelzijn en www.kindermishandeling.be 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.