VK: reguliere werking

 

VKmisbruik-meldpunt

In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) werkzaam. De oprichting van de Vertrouwenscentra kwam tot stand via een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering. Ze worden gesubsidieerd via Kind en Gezin. Hieronder lichten we de opdrachten en de werking van de VK’s verder toe.

Algemene werking

Het VK is multidisciplinair samengesteld en heeft een medische, psychologisch/pedagogische en sociale functie alsook een secretariaatsfunctie. Elk VK is telefonisch bereikbaar tussen 9 en 17 uur. Tijdens de avonduren en in de weekends is er voor dringende situaties een telefonische wachtdienst.

De hulpverlening van het VK is volledig gratis.

 


 • Dit is onze hulpvisie

  Binnen het vertrouwenscentrum staan het welzijn en de veiligheid van kinderen, steeds centraal. Als het kan, willen we dit realiseren, samen mét ouders.

  Het vertrouwenscentrum is er niet om ouders te veroordelen of te bestraffen.
  We zijn er wél om kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen.

  U kan algemene informatie vinden op deze website maar de complexiteit van een thema als kindermishandeling is echter niet te vatten in enkele webpagina’s.
  Als U als ouder of hulpverlener concrete vragen hebt, kan U daarvoor best contact opnemen met één van onze vertrouwenscentra kindermishandeling .

  Wij zullen naar U luisteren en advies geven of hulp organiseren.
  Deze hulpverlening is gratis, discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.

  Infobrochure voor jongeren: zie website Kindermishandeling


 • http://www.kindermishandeling.be/website/5-www/27-www.html
 • Wat doen de vertrouwenscentra kindermishandeling ?

  Sinds hun ontstaan zijn de Vertrouwenscentra Kindermishandeling dé expertisecentra waar men terecht kan met situaties van  kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik .
  Het welzijn en de veiligheid van elk kind staat hierin steeds voorop. Elk centrum biedt door middel van een multidisciplinair team vrijwillige, aanklampende, niet-justitiële hulp- en dienstverlening aan.
  De vertrouwenscentra doen aan sensibilisering, verlenen  advies, coachen en coördineren, starten hulpverlening op indien nodig.

  Maatschappelijke Noodzaak, het VK als gemandateerde voorziening

  Met de hervormingen van de Integrale Jeugdhulpverlening komt er nog een andere opdracht voor de vertrouwenscentra bij: ze kregen van de overheid het mandaat om onderzoek te doen naar wat voortaan ‘maatschappelijke noodzaak’ genoemd wordt. In wezen komt het er op neer dat de centra binnen deze procedure zullen onderzoeken of het noodzakelijk is dat er voor de aangemelde gezinnen (bijkomende) aanklampende hulp geïnstalleerd wordt, ook al blijken ouders of opvoedingsverantwoordelijken hier niet toe bereid.
  Binnen de vertrouwenscentra is deze procedure er in eerste instantie voor hulpverleners die menen dat minderjarigen in onveiligheid verkeren op lichamelijk, psychisch en/of seksueel vlak, m.a.w. slachtoffer zijn van kindermishandeling en ouders deze bezorgdheid onvoldoende ernstig nemen.

  De aanmelding is gebaseerd op een teambeslissing en de cliënten moeten op de hoogte zijn van deze aanmelding. De “procedure maatschappelijke noodzaak” moet ook aan een aantal vormelijke vereisten voldoen, zoals de aanmelding via een “M-document”, de duur (65 werkdagen), enz… Dit is een vrij dwingende procedure die het VK het mandaat geeft, om bij gebrek aan medewerking of bij gebrek aan akkoord rond de voorgestelde hulpverlening, deze situatie aan te melden bij het parket.

  Voor de vertrouwenscentra blijft de ingangspoort kindermishandeling, daarnaast zijn er de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) die een gelijkaardige taak hebben ten aanzien van verontrustende leefsituaties. Het is in eerste instantie aan de hulpverlener zelf om uit te maken of hij zich tot het VK richt omwille van kindermishandeling of naar het OCJ omwille van de verontrustende leefsituatie.

  schema erik

  Bovenstaand schema maakt duidelijk dat het totaalpakket dat de vertrouwenscentra aan hulp- en dienstverlening aanbieden drieledig is: de bestaande opdracht ieder aangemeld vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken, te adviseren en/of te begeleiden,  het ondersteunen van de werking van het meldpunt 1712 en de uitoefening van de procedure Maatschappelijke Noodzaak.

  Als je over dit alles vragen hebt, of in het kader van een concrete situatie advies wenst, dan kan je terecht bij het vertrouwenscentrum uit jouw regio (zie tab contactgegevens).

 • Contactgegevens

Bron: website Jongerenwelzijn en www.kindermishandeling.be 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.