Ook IJH: continuïteit, inspraak…

Naast de jeugdhulp, georganiseerd door organisaties en voorzieningen, willen we toch de focus ook richten op belangrijke principes van de integrale jeugdhulp in Vlaanderen waardoor de continuïteit in de jeugdhulp gerealiseerd kan worden.

 • Bemiddeling is een communicatieproces tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken en zo de verdere hulpverlening te waarborgen. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar. Zijn interventie laat toe dat partijen een eigen oplossing vinden voor hun conflict.

  Meer info

 • Bij een cliëntoverleg integrale jeugdhulp komen cliënten, hulpverleners en betrokkenen uit het sociaal netwerk van de cliënt samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Een externe, onafhankelijke voorzitter zit het overleg voor en maakt een werkplan op. Als het nodig is, is een opvolgoverleg mogelijk. Cliënten kunnen zelf of samen met een hulpverlener cliëntoverleg aanvragen.

  Meer info

 • Participatie van minderjarigen en ouders is een belangrijke doelstelling van de integrale jeugdhulp. Hulpverlening werkt pas als cliënten er sterk in betrokken zijn. Het is ook een fundamenteel recht van elke hulpvrager.

  Meer info

 • (Jeugd)hulpverlening heeft in gezinnen met een andere culturele achtergrond een afwijkende betekenis dan ze in Vlaanderen heeft. Hoe ga je om met mensen uit een andere religie, met Roma-gezinnen, …?

  Cultuursensitieve zorg… cultuurgevoelige competenties … vandaag de dag een must in elke hulporganisatie !

  Meer info