Geestelijk Gezondheidsbeleid [GGB] (federaal)

Op 30 maart 2015 ondertekende de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’. Het organisatorisch uitgangspunt van dit nieuwe beleid is gestoeld op netwerking. Het is nu aan alle betrokken partners om hun netwerking te initiëren en verder te ontplooien.

Geïnteresseerd in de integrale tekst van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’, klik hier.

Dit beleid is op federaal niveau ontwikkeld. In de federale visie op ‘Geestelijke Gezondheid’-minderjarigen is de focus gericht naar àlle minderjarigen. Men wil een GGB dat parallel en integrerend loopt met de Geestelijke Gezondheidszorg [GGZ] op Vlaams niveau.

De uitrol van dit GGB is half 2015 van start gegaan. Wij houden jullie op hier op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen. Je kan de uitrol van dit beleid volgen op de website www.psy0-18.be.

  • In Oost-Vlaanderen is de eerste template van het GGB over de crisisjeugdhulp op het vlak van de geestelijke gezondheid goedgekeurd.