Ambulant aanbod

1. CGG – Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er daarvoor meestal aparte teams voor volwassenen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit één of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd.

Een CGG biedt twee soorten hulpverlening: medisch-psychiatrische en psychotherapeutische.
In een CGG wordt elke aanvraag besproken op een teamvergadering en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. Die aanpak biedt garanties voor de kwaliteit van de behandeling.

De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Naast de hoger beschreven reguliere werking van een CGG, kan een CGG: ook één of meerdere specifieke vormen van zorg aanbieden zich engageren in één of meerdere projecten, gericht op specifieke doelgroepen/thema’s waarbij meestal wordt samengewerkt met partners uit andere sectoren.Ook bieden de CGG ondersteuning en consulten aan belendende sectoren zoals Bijzondere Jeugdzorg, gevangenissen en woonzorgcentra/rust- en verzorgingstehuizen.

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid


 

2. Kinder- en Jeugdpsychiatrische afdelingen AZ of UZ

In een algemeen ziekenhuis kunt u dag en nacht terecht voor medische, gespecialiseerde hulp, zoals interne geneeskunde, heelkunde, cardiologie…

Een universitair ziekenhuis biedt minstens dezelfde dienstverlening als een algemeen ziekenhuis. De universitaire ziekenhuizen zijn ook telkens verbonden aan een academische faculteit geneeskunde. In een universitair ziekenhuis worden niet enkel patiënten behandeld en verzorgd, er worden ook artsen en verpleegkundigen opgeleid. Een aantal personeelsleden houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.


3. Afdelingen in psychiatrische ziekenhuizen

Sommige afdelingen van Psychiatrische Ziekenhuizen waar poliklinisch gewerkt wordt, laten ook jongeren vanaf 15 jaar toe.


4. Aanbod vanuit RIZIV-conventies


5. Privé-Praktijken

  • Psychiaters
  • Psychotherapeuten
Laatste aanpassing: 29/12/2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.