Sectoren Jeugdhulp

Het decreet IJH omvat 6 jeugdhulpsectoren die Vlaams georganiseerd zijn. Voor elke sector werden door de respectievelijke administratie typemodules uitgewerkt, waarbij ook aangegeven of de typemodule rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk is.

 • Ministerie van Onderwijs
  • sector CLB
 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • sector Algemeen Welzijnswerk
  • sector Kind en Gezin
  • sector Geestelijke Gezondheidszorg
  • sector Jongerenwelzijn (Bijzondere Jeugdbijstand)
  • sector VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

Een aantal typemodules worden door jeugdhulpverlening georganiseerd die sectoroverstijgend gemaakt zijn en per regio ingezet kunnen worden:

 • Intersectoraal
  • Pleegzorg
  • Crisishulp

Tenslotte moeten we ook de jeugdhulp vermelden die niet gevat zijn door het decreet IJH, maar die we ‘belendend’ noemen.

 • Sectoren belendend aan de IJH
  • Geestelijke Gezondheid (federaal)
   • Consult en liaison
  • Geestelijke Gezondheidszorg (federaal)
   • Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  • Politie
  • OCMW
  • Justitieel welzijnswerk, justitiehuizen, …

In het onderstaande schema tonen we het aantal soorten typemodules binnen elke jeugdhulpsector. De concrete benaming van de typemodules vind je als je doorklikt naar de jeugdhulpsectoren.

Overzicht totaal

Zoek je per jeugdhulpsector Jeugdhulpaanbieders, raadplaag dan de  Jeugdhulpwijzer  van het Vlaamse Agentschap Jongerenwelzijn.

 

Laatste aanpassing: 22/11/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.