Gidsen voor jongeren

JongerengidsJongerengids.be is een website die jongeren tussen 11 en 22 jaar informeert over thema’s die hen aanbelangen. Jongerengids geeft antwoorden op vragen die jongeren niet altijd aan hun ouders durven stellen, en waar hun vrienden geen antwoord op weten. Jongerengids geeft zelf informatie, maar wijst ook door naar andere websites die nog meer info over dat thema hebben. Zo is het echt een gids naar goeie, informatieve sites voor jongeren.

Naast een website is er ook een boekje dat deze week is verdeeld naar alle leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs en zijn er Jongerengids-folders voor 12-plussers die dieper ingaan op een bepaald thema.


jeugdinfotheek

 

Jeugdinfotheek.be is dé verzamelplaats voor informatief en educatief aanbod gericht op kinderen en jongeren. Op zoek naar relevant materiaal om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan? Op Jeugdinfotheek.be vind je je weg naar infofolders, informatieve websites, educatieve spelen, affiches,… op kinder- en jongerenmaat. Liefde en seksualiteit, werken, wonen, geld, leren, familie & vrienden zijn slechts enkele thema’s die aan bod komen.

Je vind er een overzicht van de organisaties die zich bezig houden met het informeren van kinderen en jongeren.

 


allesoverjeugd

 

Allesoverjeugd.be is een website over de leefwereld van kinderen en jongeren.

Tekst, opinie, foto, video en audio worden via 12 thema’s aan mekaar gelinkt. De nieuwsbrief informeert je wekelijks over de meest recente berichten.

 

 


ambrassade

 

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze willen de positie van kinderen en jongeren in de samenleving versterken en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit.

Ze strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven zelf in handen kunnen nemen. Ze versterken de kansen en kwaliteit van het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid.

 

 

Laatste aanpassing: 04/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m