Kenniscentrum Hulpmiddelen VAPH

Het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) verstrekt informatie over de meest geschikte hulpmiddelen en aanpassingen. Het KOC informeert in de eerste plaats de multidisciplinaire team bij complexe probleemsituaties.

Het KOC beheert verder een Vlaamse informatiebank over hulpmiddelen, de Vlibank, Deze databank biedt een overzicht van de hulpmiddelen die op de markt te vinden zijn en extra informatie over kostprijs, leverancier, ervaringen van gebruikers, …


Ondersteuning adviezen MDT’s

Kan uw multidisciplinair team (MDT) uw bijstandsvraag voor hulpmiddelen niet zelf oplossen, dan kan het een beroep doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC). Als het nodig is, kan het KOC u, samen met uw team, doorverwijzen naar een gemachtigd expert. In dat geval krijgt u een lijst met alle experts. U moet dan een expert kiezen die gespecialiseerd is in het functioneringsdomein van uw bijstandsvraag.

 • De expert krijgt voor zijn advies een vergoeding van het VAPH. Op dit ogenblik bedraagt die vergoeding reglementair maximaal 410 euro. De expert mag meer aanrekenen, maar dan moet hij u en het VAPH daarvan op voorhand op de hoogte brengen. U moet de extra kosten zelf betalen. U vindt de tarieven van de experts in de lijst van de gemachtigde experts. 
 • Weigert een expert in te gaan op uw adviesvraag, dan is hij verplicht een andere expert te zoeken die wel bereid is om uw adviesvraag te behandelen.

  De expert moet de manier waarop hij uw vraag zal behandelen, met u doornemen. Gaat u niet akkoord met de geadviseerde oplossing, dan moet dat in het expertiserapport vermeld staan. U moet een kopie van het expertiserapport krijgen.

  U moet toestaan dat de expert gebruik maakt van uw dossier bij uw MDT. U moet:

  • bereid zijn dat dossier met de expert door te nemen;
  • alle nuttige informatie ter beschikking stellen;
  • openstaan voor een onderzoek van uw individuele situatie, met inbegrip van een huisbezoek.

  Tijdens de adviesopbouw mag u niet veranderen van expert of geen tweede expert inschakelen.


Ondersteuning beoordeling VAPH

Uw bijstandsvraag voor hulpmiddelen moet beoordeeld worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De betrokken VAPH-diensten of -organen kunnen daarbij ondersteuning vragen aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

Het KOC kan dan eventueel een beroep doen op de gemachtigde experts. Het KOC brengt uw team daarvan op de hoogte. De expert mag dan gebruik maken van uw dossier bij uw MDT. U moet:

 • bereid zijn dat dossier met de expert door te nemen;
 • alle nuttige informatie ter beschikking stellen;
 • openstaan voor een onderzoek van uw individuele situatie, met inbegrip van een huisbezoek.
Bron: www.vaph.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.