Recent nieuws

Van vechtscheiding naar conflictscheiding

Op www.kennisnetjeugd.nl lees ik een blogartikel van Irma Haxe dat mijn aandacht bijzonder trekt. Zij schrijft:  Een jaar of drie, vier geleden was er nog geen woord voor scheidingen die verlopen met bonje tussen ouders. Inmiddels is het begrip ‘vechtscheiding’ Read More …

Voorstellen om de werking van de IJH (RT / NRT / ITP / GV / …) te verbeteren

We zijn op zoek naar goede ideeën … Heb jij een voorstel om de werking van de jeugdhulp te verbeteren? Formuleer hier  je reactie! Misschien heb je een voorbeeld van hoe-het-niet-moet? Probeer het hier ‘anoniem’ te beschrijven! Spui evenwel geen Read More …

Wachtlijsten … metafoor

  “Dossiertje leggen, niemand zeggen. Her en der wordt ‘t neergelegd Komt er nog iets van terecht? Wordt ‘t rechtstreeks of onrechtstreeks ? Is ‘t nu beter dan weleer?

Jongeren en radicalisering

Radicaal zijn, radicaal worden (radicalisering) is op zich niet fout. De meeste goede dingen zijn opgezet door mensen die een compromisloze keuze gemaakt hebben, die zich dus radicaal ‘gesmeten’ hebben, en zichzelf niet ontzien hebben. Daarom zou ik het onderscheid Read More …

BJB gaat rechtstreeks

Tot eind 2014 is de sector Bijzondere jeugdbijstand niet rechtstreeks toegankelijke geweest. Met de invoering van de modulaire omschrijving van de jeugdhulp in de Bijzondere Jeugdbijstand werd het mogelijk om die hulpverleningsexpertise ook rechtstreeks in te zetten. Immers 30 % Read More …

Jeugdhulp… ja ? ja ! ja …

Je hoort het wel eens zeggen: ‘Allemaal goed en wel… en is het nu beter met de jeugdhulp nu de jeugdhulp integraal gemaakt is. Werkt het nu vlotter met de Intersectorale Toegangspoort…?’ Heb je bedenkingen – zowel negatieve oprispingen en Read More …

Info over verontrusting

Verontrusting, maatschappelijke noodzaak … een zorg waarvoor elke jeugdhulpaanbieder en elke jeugdhulpverlener alerte aandacht moet geven. Verwaarlozing, mishandeling, verwenning, … we zijn er allen samen verantwoordelijk voor. Maar zo simpel ligt dat niet ! Klik eens door naar deze prezi-link Read More …

Hallo jij !

Welkom op deze site van infojeugdhulp. Deze site richt zich naar alle betrokkenen in de jeugdhulp (met focus op Oost-Vlaanderen). Minderjarigen, ouders, participatiegroepen, begeleiders, verwijzers, aanmelders, jeugdhulpaanbieders, MDT’s, jeugdhulpregisseurs, politie en parket, beleidsmakers, … kortom ieder die kinderen en jongeren een Read More …