STENT – Good Practices

In de werking van STENT – Oost-Vlaanderen werden in de voorbije jaren enkele good practices samengebracht waaruit een aantal instrumenten ontwikkeld werden.

Deze realisaties willen we hier ter raadpleging aanbieden.

  • Fasenmodel: Het fasenmodel beschrijft de 4 stappen om te komen tot samenwerking. Dit overzicht kan helpend zijn als men in de toekomst intersectoraal wil samenwerken.
  • Samenwerkingsbarometer: Deze barometer beschrijft kort de criteria tot samenwerken: beperkte samenwerking –> sterke samenwerking.
  • Checklist bij samenwerking: Deze checklist kan een hulp zijn voor alle vormen van intersectorale samenwerking. Organisaties kunnen snel nagaan of hun samenwerkingsvorm voldoet aan de kwaliteitseisen.
  • Vier samenwerkingspraktijken onder de loep: vier samenwerkingspraktijken wordt kort beschreven: welke samenwerking, de doelen, de meerwaarde en de knelpunten.
Deze good-practice-gegevens werden gepubliceerd in het tijdschrift AGORA, jg.30(3)-sep 2014
Zie: http://www.jo-in.be/sites/default/files/files/2014september_agora_klein.pdf

Laatste update van deze pagina: 30/10/2016